Frederikssund Kommunes logo
3. februar 2021

Cykelsti til Kulhuse er på vej

I forbindelse med budgettet for 2021 vedtog Byrådet også en 10-årig investeringsplan for hele Frederikssund Kommune. Et af elementerne i investeringsplanen er en cykelsti til Kulhuse, og i løbet af foråret går anlægsarbejdet i gang. I første omgang er det de arkæologiske undersøgelser, der bliver foretaget, inden selve anlægget af cykelstien begynder. 

7 kilometer dobbeltrettet cykelsti

Vejen mellem Jægerspris og Kulhuse er en ca. 7 km. lang strækning, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t, og hvor det kan være utrygt at cykle. Udover beboerne i området benyttes strækningen også af turister, der tager færgen fra Kulhuse til Sølager. Desuden benyttes strækningen af forsvaret, der har skyde- og øvelsesterræn på begge sider af Kulhusvej.

Derfor etablerer kommunen en cykelsti, som skal starte fra Slotsgården i Jægerspris med slutning i Kulhuse på Gammel Kulhusvej.

Arbejdet begynder i foråret

Cykelstien skal anlægges som dobbeltrettet sti, som følger den vestlige side af Kulhusvej. Stien bliver anlagt i den vestlige side af vejen af flere grunde. Dels er der i den østlige side af vejen en fredet stenmur om Jægerspris Slot samt enkelte ejendomme, der ligger meget tæt på vejen. Samtidig er det vigtigt, at cyklister ikke skal krydse vejen af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Etablering af cykelstien starter i foråret 2021, hvor de første indsatser vil være de arkæologiske undersøgelser. Anlægsarbejdet begynder i Jægerspris og sideløbende holdes der møder med grundejere på den sidste halvdel af strækningen mod Kulhuse. Det forventes, at der bliver anlagt ca. 3450 meter cykelsti i 2021. De resterende ca. 3500 meter af cykelstien frem til Gl. Kulhusvej vil blive anlagt i 2022. Hele cykelstien forventes færdig medio 2022.

Der er afsat i alt ca. 23,7 mio. kr. i budgettet til at anlægge Kulhuscykelstien.

Kort, der viser Kulhusecykelstiens forløb. Grafik: Frederikssund Kommune.Kort, der viser Kulhusecykelstiens forløb.

Grafik: Frederikssund Kommune.