Frederikssund Kommunes logo
5. februar 2021

2.450 borgere i Frederikssund Kommune bliver spurgt til deres sundhed

Rygning, overvægt og ondt i livet. 2.450 borgere i Frederikssund Kommune og 300.000 tilfældigt udvalgte borgere i hele landet bliver fra i dag spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det” foretages i Frederikssund Kommune og i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om vores sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

- I Frederikssund Kommune bruger vi undersøgelsens resultater til at målrette de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og sundhedstilbud til der, hvor behovene er størst. Svarer man på undersøgelsen, hjælper man os med dette arbejde, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen (A).

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det går den forkerte vej med danskernes sundhed på flere områder – og det samme billede ser vi også i Frederikssund Kommune. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt. Undersøgelsen viste også, at jo højere uddannelse, jo bedre sundhed har man – og omvendt.

Svarene har blandt andet ført til et politisk fokus på udfordringer med overvægt.

- Med sidste undersøgelse blev vi i Social- og Sundhedsudvalget opmærksomme på, at flere og flere i kommunen bliver overvægtige. Vi har valgt at sætte tidligt ind med forebyggelse på dette område og er for eksempel gået med i projektet ”Børneliv i sund balance”, der arbejder med, hvordan kommunen, lokalsamfund og familier sammen kan skabe gode rammer for et sundt børneliv og dermed sikre, at børnene får et godt afsæt i livet uden overvægt, fortæller Susanne Bettina Jørgensen.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til de 2.450 borgeres e-Boks eller med postvæsenet.

Fakta om undersøgelsen:

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder ”Hvordan har du det?” 

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Person måler sin mave med et målebånd og har en badevægt under armen. Foto: Pixabay.Person måler sin mave med et målebånd og har en badevægt under armen. Foto: Pixabay.