Frederikssund Kommunes logo
21. december 2021

Vinge-ideer præsenteret for Byrådet

Efter at Byrådet i august vedtog en ny udviklingsplan for Vinge, var der brug for ideer til, hvordan den skal omsættes til virkelighed. Derfor inviterede Frederikssund Kommune midt i oktober interesserede borgere til borgermøde i St. Rørbæk Forsamlingshus. Dagsordenen for mødet var netop den fremtidige udvikling i Vinge, og formålet var at spørge borgerne om deres ønsker og forslag til fremtidens Vinge.

Fokus på det grønne hjerte og centrum

Omkring 100 borgere tog imod invitationen og mødte frem med masser af ideer. På mødet var der særligt fokus på Vinges grønne hjerte og på byens centrum, og plancherne i forsamlingshuset store sal blev hurtigt fyldt op af gule sedler med forslag.

En af mange plancher fyldt med gule post-it sedler.  Foto: Andreas Albæk.En af mange plancher fyldt med gule post-it sedler.

Foto: Andreas Albæk.

Blandt de mange ønsker og ideer til byens grønne hjerte var ting som en dirt track bane til mountainbikes, spiselige alléer og byskove, rekreative søer, pluk-selv blomstermarker og mulighed for dyrehold.

Ønskerne til byens centrale del gik blandt meget andet på kulturelle samlingssteder, dagligvarer, wifi, p-hus med ladere til elbiler og et kultur- og aktivitetshus.

- Ved borgermødet i St. Rørbæk, så vi hvor stor iderigdom, der er blandt borgerne i området. Der kom et hav af spændende ideer til både hvordan Vinges grønne hjerte kan udnyttes og til indhold og funktioner i den centrale del af byen. Jeg vil gerne takke for de mange gode ideer og forslag, som vi samlede i et idekatalog, der netop er blevet præsenteret for Byrådet, siger direktør for Teknik, Erhverv og IT Kristian Nabe-Nielsen.

Fremtidig inspiration

På Byrådets møde den 15. december var idekataloget fra borgermødet således vedlagt dagsordenen ved orienteringen om udviklingen i Vinge. Frederikssund Byråd og administrationen har dermed nu et idekatalog til fremtidig inspiration, som løbende vil blive brugt og genbesøgt for at søge borgernes ideer realiseret.

Hvis du vil læse mere om de mange forslag til indhold i Vinges grønne hjerte og centrum kan du finde idekataloget på vores hjemmeside.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) og byrådsmedlem Ole Frimann Hansen (F) i dialog med borgerne ved en planche.Borgmester John Schmidt Andersen (V) og byrådsmedlem Ole Frimann Hansen (F) i dialog med borgerne ved borgermødet i St. Rørbæk.

Foto: Frederikssund Kommune.