Frederikssund Kommunes logo
2. december 2021

Vi vil gerne høre din mening om mobilitet

Frederikssund Kommune vil lave en mobilitetsplan, der skal understøtte målet om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Gennemtænkt, fleksibel og grøn mobilitet er et fundament for attraktive bosteder. Det skaber rammer for det gode og sunde hverdagsliv, effektiv pendling, stærk detailhandel, virksomhe¬ders konkurrencekraft og et varieret kultur- og byliv. En ny plan skal derfor have fokus på trafik- og mobilitet og nye transportløsninger.

For at få konkret viden om borgernes mobilitet – og input om konkrete udfordringer og ønsker til planen – vil alle borgere over 18 år i kommunen inden længe modtage et spørgeskema i deres e-boks.

Du kan finde og besvare spørgeskemaet på dette link.

Hvordan anvender du transport?

Udgangspunktet for spørgeskemaet er, hvordan du oplever og anvender transport i din dagligdag. Det er vigtigt, at mobilitetsplanen tager afsæt i de konkrete udfordringer og ønsker, der er til at forbedre

mobiliteten i kommunen. Vi har derfor brug for at høre dine input og holdninger til mobiliteten i Frederikssund Kommune - og også høre dine bud på, hvordan vi kan sikre en bæredygtig løsning på fremtidens mobilitet. Kun på den måde kan vi lave en god mobilitetsplan.

Vigtigt at borgerne er med

Når vi har fået besvarelserne fra spørgeskemaet, vil vi samle alle data og invitere et repræsentativt udsnit af borgerne i kommunen til at deltage i en række møder i foråret 2022. På møderne kan man være med til at sætte rammerne for mobilitetsplanen og være med til at pege på de indsatser, der skal indgå i mobilitetsplanen. Det forventes at mobilitetsplanen kan vedtages politisk i slutningen af 2022.

Præmier på højkant - hold øje med din e-boks

Spørgeskemaundersøgelsen afsluttes kort før jul, og blandt besvarelserne udtrækkes 5 gavekort til Fjordlandskortet til en værdi af 500 kr. pr. gavekort. Så hold øje med din e-boks. Måske vinder du en ekstra julegave.

Bus med åben dør. Foto: Frederikssund Kommune.

Foto: Frederikssund Kommune.