Frederikssund Kommunes logo
10. december 2021

Onlineundervisning for skoleelever

Elever i 0. til 10. klasse vil modtage online undervisning fra onsdag den 15. december til og med tirsdag den 4. januar. Specialskoler og -klasser er undtaget.

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet at lukke skoler, SFO og klubber fra onsdag den 15. december. Det betyder, at eleverne vil modtage online undervisning fra og med onsdag den 15. december og indtil juleferien, og igen efter ferien til og med tirsdag den 4. januar. 

SFO- og klubtilbud vil være lukkede i hele perioden.

Der er under hjemsendelsen mulighed for nødpasning af elever fra 0.-4. klassetrin, der ikke kan være hjemme. Der stilles nødpasning til rådighed for:

  • Elever i 0.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Skoler og klubber orienterer forældre om de nærmere detaljer på Aula.