Frederikssund Kommunes logo
13. december 2021

Fokus på erhvervslivet

I løbet af 2021 har borgmester John Schmidt Andersen (V) sammen med Frederikssund Kommunes ledelse besøgt en række af kommunens større erhvervsvirksomheder. Besøgene har sat fokus på vigtigheden af dialog og samarbejde samt en række væsentlig erhvervspolitiske emner.

Dialog mellem kommunen og erhvervslivet er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde. Derfor har borgmester John Schmidt Andersen (V) sammen med kommunaldirektør Torben Kjærgaard og chef for Center for Job og Rådgivning Amalie Liljetoft Pedersen besøgt en række af kommunens større virksomheder i løbet af året. Også Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund Erhverv og kommunens erhvervskonsulent, Sune Kohl Bomholt Rasmussen, har deltaget i virksomhedsbesøgene, hvor en række større og mindre emner af betydning for erhvervslivet er blevet sat på dagsordenen.

Det er erhvervslivet i Danmark, der skaber de værdier, der ligger til grund for velfærdssamfundet. Derfor er det afgørende, at vi som politikere – og også i den kommunale administration – har fingeren på pulsen hos vores virksomheder. Dialogen er et vigtigt redskab i at sikre, at virksomhederne har gode vilkår at fungere under, til gavn for den lokale beskæftigelse og værdiskabelse, siger borgmester John Schmidt Andersen om baggrunden for besøgene.

Kvalificeret arbejdskraft – en nødvendighed for vækst

På dagsordnerne for besøgene har der været flere emner – blandt andet infrastruktur, klima og bæredygtighed, fremtidsmuligheder og Covid-19. Men ét emne er helt særligt – nemlig kvalificeret arbejdskraft.

Hos Amphenol Procom beskæftiges 120 medarbejdere inden for udvikling, produktion og markedsføring af antenner, Combinere og filtre til antennesystemer. Fra Smedetoften i Frederikssund servicerer virksomheden en bred vifte af markeder, såsom beredskab, brandvæsen, politi og ambulancetjeneste og luftfart, IOT (Internet of Things), transport, industri og offshore. Og her har administrerende direktør, Mette Brink, et helt klart budskab fra det givende besøg:

Det er vigtigt for Amphenol Procom, at vi kan tiltrække kvalificerede medarbejdere både til vores udviklings-, salgs- og produktionsfunktioner, hvor de traditionelle krav til pålidelighed og kvalitet nu går hånd i hånd med krav om miljøbevidsthed. En forudsætning herfor er at vi har en infrastruktur, der understøtter dette, fastslår hun.

Hos Mountain Top Denmark, som har sæde på Pedersholmparken i Frederikssund og danner rammen for 200 medarbejdere, kan man godt nikke genkendende til nødvendigheden af kvalificeret arbejdskraft. Hos virksomheden, der udvikler, designer og producerer tilbehør til biler, har man et stort fokus opkvalificering af arbejdsstyrken:

For en virksomhed som Mountain Top er det langt fra nok at have et godt produkt – medarbejderne og deres kompetencer er mindst lige så vigtig. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe en stærk og udviklende virksomhedskultur, der både tiltrækker og fastholder de dygtigste kandidater. Jeg var derfor meget stolt, da vi tidligere på året blev nomineret til DI Prisen 2021. De tre nominerede virksomheder heriblandt Mountain Top, var indstillet på baggrund af deres ekstraordinære indsats for at skabe lige muligheder på arbejdspladsen, fortæller Henrik Støwer Petersen, som er administrerende direktør.

Fra højre: Torben Kjærgaard (kommunaldirektør), Peter Bo Andersen (adm. direktør i Frederikssund Erhverv), Amalie Liljetoft Pedersen (chef for Center for Job & Rådgivning), John Schmidt Andersen (borgmester), Henrik Støwer Petersen (adm. direktør), Jon Friedrich Wentzel (driftsdirektør), Jeanette Hassel (HR-direktør)Fra højre: Torben Kjærgaard (kommunaldirektør), Peter Bo Andersen (adm. direktør i Frederikssund Erhverv), Amalie Liljetoft Pedersen (chef for Center for Job & Rådgivning), John Schmidt Andersen (borgmester), Henrik Støwer Petersen (adm. direktør), Jon Friedrich Wentzel (driftsdirektør), Jeanette Hassel (HR-direktør).

Også på mødet i juni med CO-RO blev emner som adgang til kvalificeret arbejdskraft, forbedret infrastruktur samt kommunens planer vedr. klima og energipolitik drøftet. Mødet resulterede i gode drøftelser om samarbejde, der efterfølgende førte til en stærkere dialog med Jobcenteret.

Bæredygtighed er vejen frem

Bæredygtighed, klima- og grøn omstilling var nogle af de emner, som blev bragt på banen under de mange besøg gennem 2021. Hos den moderne e-handelsvirksomhed, Lomax, der specialiserer sig inden for kontorartikler med 35.000 produkter, nød man godt af besøget på Elsenbakken i Frederikssund. Besøget førte nogle nye projekter med sig:

Lomax er i gang med en rejse inden for en grøn omstilling. For os har første step været, at kunne hjælpe vores kunder med at træffe et grønnere valg inden for vores sortiment. Det betyder pt. at vi på vores hjemmeside har gjort det nemt at handle vores ca. 2000 produkter, der er certificeret med miljømærker herunder f.eks. svanemærket. For os har virksomhedsbesøget været rigtigt godt, da det åbnede op for en dialog med Frederikssund Erhverv og derfra projektarbejde om grøn omstilling, hvor vi netop skal have afklaret et strategiarbejde og prioriteringen af de enkelte indsatsområder, siger administrerende direktør Kenneth Borup.

Hos Haldor Topsøe i Frederikssund er ambitionen at være kendt som den bedste virksomhed med carbonreducerende udstyr i 2024. Virksomheden arbejder også med Power-to-X og har generelt en grøn profil og går i byen med en bæredygtig dagsorden:

Vi står overfor en global miljøudfordring, der kræver, at både lande og virksomheder som Topsøe kommer med løsninger. Topsøe er den eneste virksomhed i Danmark – og måske i hele verden – som tilbyder komplette løsninger til at reducere CO2-udledninger fra sværindustrien (f.eks. cement og stål) og transportsektoren. Vi har en dyb indsigt i grøn brint fremstillet vha. vedvarende elektricitet og produktion af grønne brændstoffer og kemikalier af brinten også kaldet Power-to-X. Her i Frederikssund arbejder vi målrettet på at begrænse fabrikkens egen CO2-udledning, og vi har i flere år udnyttet spildvarme fra produktionen til fjernvarme til glæde for Frederikssundborgerne, fastslår fabriksdirektør Jan Vesth-Wiersholm.

Fra højre: Peter Bo Andersen (adm. direktør i Frederikssund Erhverv), Torben Kjærgaard (kommunaldirektør), Kenn Kaas Nielsen (teknisk manager), Joan Ahm (HR-manager), John Schmidt Andersen (borgmester), Jan Vesth-Wiersholm (fabriksdirektør) og Amalie Liljetoft Pedersen (chef for Center for Job & Rådgivning).Fra højre: Peter Bo Andersen (adm. direktør i Frederikssund Erhverv), Torben Kjærgaard (kommunaldirektør), Kenn Kaas Nielsen (teknisk manager), Joan Ahm (HR-manager), John Schmidt Andersen (borgmester), Jan Vesth-Wiersholm (fabriksdirektør) og Amalie Liljetoft Pedersen (chef for Center for Job & Rådgivning).

Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at besøge disse virksomheder og høre, hvad der ligger dem på sinde. Det er tydeligt, at blandt andet rekrutteringen af den fremtidige arbejdskraft og den grønne omstilling er væsentlige emner for de fleste virksomheder. Vi tager alle de mange input med tilbage og vil bruge dem i det fremtidige arbejde blandt andet i vores Jobcenter, fortæller borgmester John Schmidt Andersen.

Viden om virksomhedernes behov

Frederikssund Kommune ønsker at efterkomme behovet ude hos virksomhederne, hvor virksomhedsbesøgene giver værdifuld viden om, hvad virksomhederne efterspørger. Fællesnævneren for besøgene har været virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, klima og omstilling til en grøn dagsorden samt god infrastruktur til deres ansatte og virksomhedernes logistik, heraf Frederikssundmotorvejen. Skole-virksomhedssamarbejde har også været et emne af interesse.

Det har været en meget givtig besøgsrunde, der har givet os indsigt i mange af de emner, der er vigtige for virksomhederne. Den viden kan vi indarbejde i kommunens kontakt med og service overfor virksomhederne, hvad enten det er via vores erhvervsservice, vores jobcenter eller på anden vis. Samtidig har virksomhederne nu fået kontakt til nogle af de kommunale nøglepersoner, og vi har fået etableret en tættere dialog mellem kommunen og erhvervslivet, fastslår kommunaldirektør Torben Kjærgaard.

I 2021 har Frederikssund Kommunes ledelse besøgt disse 11 virksomheder:

 • Amphenol Procom
 • AP Grønt
 • CO-RO
 • Croda Denmark
 • Haldor Topsøe
 • Lomax
 • Mountain Top Denmark
 • Roth North Europe
 • Teledyne Reson
 • Topsil GlobalWafers
 • Trasbo
Fotos: Frederikssund Kommune, Sune Rasmussen.