Frederikssund Kommunes logo
29. december 2021

Farvel til et spændende 2021

Herunder kan du læse borgmester John Schmidt Andersens nytårshilsen:

Et spændende år 2021 går nu på hæld, og om lidt siger vi velkommen til 2022. For mig personligt byder det ikke kun på et tilbageblik på året, der er gået – det er også et tilbageblik på otte år som borgmester. Det har været både et privilegium og et ansvar at stå i spidsen for kommunen. Jeg sætter stor pris på vores skønne kommune, og jeg er imponeret over det store engagement i og interesse for kommunen, jeg har mødt alle steder, hvor jeg har haft min gang. Der har været et utal af gode oplevelser og dialoger med borgere, virksomheder, medarbejdere, samarbejdspartnere med flere gennem årene. Alt det kommer jeg til at savne – selv om jeg heldigvis ikke slipper det kommunalpolitiske arbejde helt.

Med privilegiet og ansvaret følger også en travl kalender med mange møder og sene dage. Nu ser jeg frem til igen at få mere tid med familien og at dyrke nogle af de interesser, der har været lagt lidt på hylden i de år, der er gået.

Endnu et år i coronaens tegn

2021 har været et år med fart på og mange begivenheder, men en ting har vi vist alle mærket meget tydeligt, nemlig corona. Det blev endnu et år i coronaens tegn, med nedlukning af landet lige fra årets begyndelse, fokus på vaccinationer og test, nye varianter af coronavirus og her til vinter en tredje bølge, som har ramt Frederikssund Kommune hårdt med rigtig mange smittede borgere. Jeg er ikke i tvivl om, at alle gør deres bedste for at bekæmpe smittespredningen. Det er en svær situation, og tit må vi finde løsningerne hen ad vejen, men jeg tror på, at vi nok skal komme igennem det.

Heldigvis har 2021 da også budt på mange andre ting end corona, og især sommeren kunne vi nyde uden for mange restriktioner og med en hverdag, der næsten lignede sig selv.

Vendepunkt for Vinge

2021 blev et vendepunkt for vores byudviklingsprojekt Vinge. Der kom større private investorer til og bød ind med spændende projekter. Efter at vi i slutningen af 2020 havde skabt mulighed for, at Boligselskabet Rosenvænget kunne etablere 198 almene boliger ved Vinge Station, modtog vi i begyndelsen af 2021 seks købstilbud fra interesserede investorer på de grunde, vi havde sat til salg i Vinge.

Vi endte med at vælge projekter fra tre investorer, som tilsammen vil etablere andelsboliger, bofællesskaber og lejligheder. I alt er der 600 nye boliger på vej i Vinge, hvilket vil øge indbyggertallet i det spirende lokalsamfund markant. I Vinges erhvervsområde kunne vi i oktober byde velkommen til den grønne virksomhed Liqtech, så der er også udsigt til nye arbejdspladser i Vinge.

Frederikssund Kommune er ikke alene om at drive udviklingen i Vinge. I år har vi kunnet indvie en kirkesti, der forbinder Snostrup og Oppe Sundby kirker. Det er en arbejdsgruppe med borgere i området, foreninger, sognet og kommunen, der sammen står bag kirkestien.

Også i Deltakvarteret har det lokale initiativ spiret. Her har borgerne selv stået for etablering af en legeplads og multibane. Kommunen har givet et tilskud via spejder- og idrætsfacilitetspuljen, men beboerne har selv finansieret en betydelig del af anlægget.

Vinge er inde i en rigtig positiv udvikling, som næsten hele Byrådet står bag. Som afgående borgmester er jeg stolt over at kunne give et projekt videre, som er godt på vej.

Motorvejen kommer

Med en forventet positiv befolkningsudvikling i hele Frederikssund Kommune i de kommende år er det vigtigt, at infrastrukturen bliver indrettet derefter. I 2021 vedtog Folketinget at færdiggøre Frederikssundmotorvejen. Det var en god nyhed, da jeg og mange andre gode kræfter i mange år har haft dialog med skiftende transportministre, folketingsmedlemmer med flere for at presse på for en færdiggørelse af motorvejen. Nu er beslutningen taget, og det vil få stor betydning for vores kommune. At anlægsarbejdet først er sat i kalenderen til 2026, må vi indtil videre leve med. Men jeg har ikke opgivet tanken om, at det måske kan fremrykkes.

Også Kronprinsesse Marys Bro var på Folketingets dagsorden i år. Sammen med beslutningen om Frederikssundmotorvejen vedtog man også at gøre kørsel på broen gratis fra 2022. Det er meget glædeligt, at Folketinget valgte at sidestille Kronprinsesse Marys Bro med andre lokale og regionale broer i Danmark. Allerede nu kan vi se, at trafikken på broen er steget pænt i løbet af året, men mon ikke vi vil se mange flere få glæde af denne strækning over fjorden efter nytår?

Udvikling med sund økonomi

I en årrække har vi oplevet en stor udvikling i Frederikssund Kommune – både boligmæssigt, investeringsmæssigt og erhvervsmæssigt. Vi har set en stigning i antallet af tilflyttere blandt andet fra København, og en stor byggeaktivitet ikke kun i Frederikssund, men i hele kommunen. Det glæder mig, at denne udvikling fortsætter blandt andet med et kommende nyt boligområde på Fiomagrunden og ikke mindst i Vinge.

Samtidig er jeg stolt over, at min efterfølger på borgmesterkontoret kan overtage en kommune med en solid økonomi. Det lykkedes at få budgettet for 2022 vedtaget med samtlige stemmer i Byrådet. Dermed er næste års budget funderet så bredt, som det overhovedet kan lade sig gøre.

Den sunde økonomi afspejler sig blandt andet i, at vi har en historisk stor kassebeholdning på ca. 419 mio. kr. Derfor bruger vi en del af disse penge på ekstraordinært at afdrage næsten 100 mio. kr. på kommunens gæld, så vi kan fortsætte med at have en sund økonomi.

Tak for nu

Afslutningsvis vil jeg gerne ønske det nyvalgte Byråd tillykke med valget. Det er jo ingen hemmelighed, at jeg gerne havde fortsat som borgmester, men sådan er vilkårene i politik. Jeg ønsker Tina Tving Stauning held og lykke med opgaven og vil gøre mit til, at vi får et godt og konstruktivt samarbejde i de kommende fire år.

Til alle jer der læser med: Tusind tak for jeres støtte, opbakning, ideer og også kritik i de forløbne otte år. Som borgmester har jeg stået for og oplevet, at når vi samarbejder bredt, så når vi længst til gavn for borgerne i Frederikssund Kommune.

Godt nytår til jer alle,

John Schmidt Andersen

John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Afgående borgmester John Schmidt Andersen.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen