Frederikssund Kommunes logo
2. december 2021

Det nye byråd har konstitueret sig

Onsdag den 1. december kl. 19.00 trådte det nyvalgte byråd sammen for første gang. På det konstituerende møde blev der valgt borgmester og en lang række poster blev fordelt mellem de partier og lister, der er repræsenteret i Byrådet fra 1. januar 2022.

Frederikssund Byråd 2022 - 2025. Foto: Morten Friis.Frederikssund Byråd 2022 - 2025.

Ny borgmester

Første punkt på dagsordenen for det konstituerende møde var valg af borgmester. Her pegede et samlet byråd på Tina Tving Stauning (A) som borgmester. 1. viceborgmester er Søren Weimann (B) og 2. viceborgmester er Lars Jepsen (A).

Nye udvalg

Med en ny styrelsesvedtægt for Byrådet er der lavet en række ændringer af de hidtidige udvalg under Byrådet. Der vil således pr. 1. januar være følgende udvalg:

Økonomiudvalget

Her er borgmesteren formand. Der er derudover valgt følgende 10 medlemmer til udvalget:

 • Anna Poulsen (F)
 • Kirsten Weiland (N)
 • Rasmus Petersen (Ø)
 • Søren Weimann (B)
 • Poul Erik Skov Christensen (A)
 • Niels Martin Viuff (C)
 • Inge Messerschmidt (O)
 • John Schmidt Andersen (V)
 • Morten Skovgaard (V)
 • Michael Tøgersen (V)

Plan og teknik

Der er valgt følgende syv medlemmer til udvalget:

 • Kirsten Weiland (N)
 • Lars Jepsen (A)
 • Kenneth Jensen (A)
 • Anne-Lise Kuhre (A)
 • John Schmidt Andersen (V)
 • Jørgen Bech (V)
 • Michael Tøgersen (V)

Klima, natur og energi

Der er valgt følgende syv medlemmer til udvalget:

 • Søren Weimann (B)
 • Ole Frimann Hansen (F)
 • Jørgen Bech (V)
 • John Schmidt Andersen (V)
 • Hans Andersen (V)
 • Poul Erik Skov Christensen (A)
 • Jesper Wittenburg (A)

Job, erhverv og kultur

Der er valgt følgende syv medlemmer til udvalget:

 • Michael Tøgersen (V)
 • Poul Erik Skov Christensen (A)
 • Hans Andersen (V)
 • Jørgen Bech (V)
 • Jesper Wittenburg (A)
 • Lars Jepsen (A)
 • Anna Poulsen (F)

Social og sundhed

Der er valgt følgende fem medlemmer til udvalget:

 • Anne Sofie Uhrskov (V)
 • Jesper Wittenburg (A)
 • Anne-Lise Kuhre (A)
 • Therese Hejnfelt (C)
 • Maibritt Møller Nielsen (D)

Omsorg og ældre

Der er valgt følgende syv medlemmer til udvalget:

 • Susanne Bettina Jørgensen (A)
 • Morten Skovgaard (V)
 • Ole Frimann Hansen (F)
 • Inge Messerschmidt (O)
 • Maibritt Møller Nielsen (D)
 • Poul Erik Skov Christensen (A)
 • Jesper Wittenburg (A)

Børn, familier og forebyggelse

Der er valgt følgende fem medlemmer til udvalget:

 • Rasmus Petersen (Ø)
 • Susanne Bettina Jørgensen (A)
 • Anna Poulsen (F)
 • Charlotte Drue Aagaard (V)
 • Therese Hejnfelt (C)

Skole, klub og SFO

Der er valgt følgende fem medlemmer til udvalget:

 • Anna Poulsen (F)
 • Charlotte Drue Aagaard (V)
 • Jørgen Bech (V)
 • Kirsten Weiland (N)
 • Kenneth Jensen (A)

Unge, fritid og idræt

Der er valgt følgende fem medlemmer til udvalget:

 • Niels Martin Viuff (C)
 • Jesper Wittenburg (A)
 • Anne Sofie Uhrskov (V)
 • Kenneth Jensen (A)
 • Søren Weimann (B)

Folkeoplysningsudvalget

Der er valgt følgende to byrådsmedlemmer til udvalget:

 • Kenneth Jensen (A)
 • Anne Sofie Uhrskov (V)

De stående udvalg under Byrådet konstituerer sig med valg af formand og næstformand på efterfølgende møder i de respektive udvalg.

Øvrige poster

Ud over at beslutte sammensætningen af de politiske udvalg under Byrådet blev der på det konstituerende møde fordelt poster i en lang række kommissioner, bestyrelser, råd og nævn. I løbet af nogle dage vil disse kunne ses i referatet fra mødet.

Foto: Morten Friis.