Frederikssund Kommunes logo
13. december 2021

Coronastatus uge 49

Fra torsdag den 10. december skulle alle medarbejdere i Frederikssund Kommune møde på arbejde med coronapas. Vi har valgt en tillidsbaseret model, hvor vores ledere kun beder om coronapas ved stikprøver og i særlige situationer. Hvis medarbejdere ikke kan fremvise gyldigt coronapas, kan man blive bedt om at tage en selvtest for COVID-19.

Onsdag aften opfordrede statsministeren til udstrakt brug af hjemmearbejde på bl.a. offentlige arbejdspladser gældende fra fredag den 10. december og foreløbig frem til den 7. januar 2022. Vi har derfor meddelt alle arbejdspladser, at medarbejdere med administrative arbejdsopgaver kan arbejde hjemmefra, når arbejdets karakter tillader det og under hensyn til blandt andet de fysiske rammer. Al borgerbetjening sker naturligvis fortsat ved fysisk fremmøde – og alle kommunale tilbud er fortsat åbne.

Smitten er rekordhøj

Smitten er stadig høj i Frederikssund Kommune. Pr. søndag den 12. december var der 479 smittede borgere i de seneste 7 dage, hvilket giver en incidens på 1048 smittede pr. 100.000. Knap 30 % af de smittede er børn på 19 år og derunder. Dermed fylder børnene lidt mindre i smittestatistikken, end de har gjort i de foregående uger. Men der er stadig mange smittede børn på vores skoler. I denne uge har vi fået meldinger om i alt 84 smittede børn og 18 smittede medarbejdere på skoleområdet. Det er vores håb, at regeringens udmelding om, at skoleelever skal fjernundervises fra på onsdag, betyder, at vi får brudt nogle af smittekæderne på skolerne, inden børnene kommer tilbage efter nytår.

Smitten er stort set jævnt fordelt i alle aldersgrupper blandt de voksne borgere i Frederikssund Kommune. Dog er kun 6 borgere over 80 år smittet, og vi har 4 indlagte borgere for COVID-19 på Nordsjællands Hospital. Det er positivt at se at smitten heldigvis ikke synes at have ramt de ældre og mere sårbare borgere. Vi er meget opmærksomme, når vores medarbejdere møder borgerne i sundheds- og ældreområderne. Vi bruger mundbind på alle sundheds- og plejetilbud, og selv om vi ikke har pligt til at bruge mundbind i borgerens eget hjem – er vi meget påpasselige med at holde afstand og tage mundbind på i forbindelse med pleje og omsorg, når det er nødvendigt eller borgerne ønsker det. Bortset fra et par medarbejdere, er der ingen meldinger om COVID-smittede på sundheds- og plejetilbuddene.

Fredag den 10. december åbnede PCR-testcentret på Østersvej. Vi følger tæt op på testkapaciteten i næste uge for at sikre, at vi kan følge med i efterspørgslen efter tests i dagene op til jul.