Frederikssund Kommunes logo
26. august 2021

Ny børne- og ungepolitik godkendt

Byrådet har godkendt en ny børne- og ungepolitik gældende for 2021 til 2024. Børne- og Ungepolitikken skal være med til at sætte retningen for arbejdet med området i de næste år og sikre, at Frederikssund Kommune er et godt sted at vokse op.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har vedtaget en ny børne- og ungepolitik. Den har været lidt længe undervejs, men jeg er tilfreds med, hvordan den er blevet. Børn og unge er vores alle sammens fremtid, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi sikrer dem en god start i livet og en god opvækst, hvor de kan udvikle sig, og hvor de trives. Det skal Børne- og ungepolitikken være med til at lægge grundlaget for, så vi sammen arbejder ud fra en fælles forståelse, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

I børne- og ungepolitikken har Byrådet valgt at prioritere tre udviklingsområder i de kommende år:

  1. Der skal være sammenhæng og gode overgange i alle børneliv med fokus på inddragelse af lokalområdet.
  2. Alle børn og unge skal have en god start på livet og støttes i deres mentale og fysiske sundhed og udvikling.
  3. De kommunale udviklings- og læringsmiljøer til børn og unge skal være kendetegnet af høj kvalitet og stærk professionel faglighed

- Nu hvor Børne- og ungepolitikken er vedtaget skal vi i gang med at føre den ud i virkeligheden, blandt andet gennem et fælles strategiarbejde på tværs af hele børne- og ungeområdet og sammen med andre aktører på eksempelvis sundheds-, kultur-, fritidsområderne. Vi har allerede mange gode indsatser i gang og de skal selvfølgelig fortsætte og bruges rigtigt, så vi skaber det bedst mulige børne- og ungeliv, siger Morten Skovgaard (V), formand for Uddannelsesudvalget.

Proces med inddragelse

Forud for vedtagelsen af den nye børne- og ungepolitik er forskellige parter er blevet inddraget i politikkens tilblivelse. Grundet coronaen har det ikke været muligt at lave en involverende proces hvor mange har mødtes. I stedet er der afholdt fokusgruppeinterviews i slutningen af 2020 med relevante politiske udvalg.

Senere har der været gennemført en høring på tværs af skole- og forældrebestyrelser, politiske udvalg, råd, MED-udvalg samt fagcentre. De indkomne høringssvar er derefter indarbejdet i politikken.

Børn spiller hockey. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.