Frederikssund Kommunes logo
23. april 2021

Tættere dialog med erhvervslivet

I de seneste måneder har borgmester John Schmidt Andersen (V) sammen med kommunaldirektør Torben Kjærgaard og chef for Center for Job og Rådgivning Amalie Liljetoft Pedersen besøgt en række virksomheder i kommunen. Målet er at styrke relationen mellem erhvervslivet og kommunen gennem dialog. 

- Det er af stor betydning for os hos kommunen, at vi holder os orienteret om, hvad der rører sig i samfundet. Navnlig hos de virksomheder, der danner hele grundlaget for vores mange produktionsarbejdspladser og dermed en stor del af værdiskabelsen i samfundet. Det er vigtigt, at vi stiller os til rådighed for en dialog med erhvervslivet om, hvorvidt kommunen kan gøre mere eller andet for erhvervslivet, end vi gør i dag, siger borgmester John Schmidt Andersen om baggrunden for rækken af virksomhedsbesøg. 

Vigtige emner på dagsordenen

Under besøgene har en lang række forskellige emner været på dagsordenen. Der er blandt andet blevet talt om infrastruktur – herunder en kommende Frederikssundmotorvej, bæredygtighed og klimaomstilling, arbejdskraft, fremtidsmuligheder samt naturligvis COVID-19.

Et af besøgene foregik hos virksomheden Teledyne RESON i Slangerup, der med sine 130 medarbejdere har specialiseret sig i marineteknologi – blandt andet sonarer. Slangerup er samtidig hovedsæde for Teledyne Marines samlede instrumentforretning og alle de europæiske sites. Og her var administrerende direktør Ole Søe-Pedersen glad for besøget:

- Teledyne RESON eksporterer langt størstedelen af vores højteknologiske løsninger og orienterer os derfor oftest globalt. Men med udvikling og produktion af sonarer og navigationsudstyr lokalt i Frederikssund er vi solidt forankret og afhængige af de lokale forhold her i Danmark og Frederikssund. Privat – offentligt samarbejde er en nøglefaktor, og med aktiviteter og medarbejdere i kommunen er vi afhængige af den retning kommunen går. Vi er altid klar til at udveksle holdninger og perspektiver med Frederikssund Kommunes ledelse, og var glade for deres besøg på vores virksomhed i Slangerup og den interesse, de viste, udtaler adm. direktør Ole Søe-Pedersen.

Adm. dir. Ole Søe-Pedersen i Teledyne RESONs produktionslokale. Foto: Teledyne RESON.Adm. dir. Ole Søe-Pedersen i Teledyne RESONs produktionslokale.

Foto: Teledyne RESON.

Godt samarbejde er afgørende

Også hos firmaet Croda Danmark bød man gerne velkommen til gæsterne fra kommunen. Croda Danmark har ca. 85 – 100 ansatte i Frederikssund og er en del af en større britisk koncern, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og distribution af hjælpestoffer til vacciner.

- For en virksomhed som Croda er det altafgørende for vores succes, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med myndigheder i almindelighed og Frederikssund kommune i særdeleshed. Vi er i høj grad afhængig af at kunne tiltrække de rette medarbejdere og oplever igennem vores samarbejde med kommunen, at dette i høj grad understøttes af initiativer fra kommunens side. At vi derudover altid kan forvente en saglig og effektiv sagsbehandling i forbindelse med vores samarbejde, er selvsagt en væsentlig parameter for Croda’s ønske om at drive og udvikle vores virksomhed i Frederikssund. Vi oplevede besøget fra borgmesteren og kommunaldirektøren som en velkommen mulighed for at videreføre en i forvejen god dialog, siger adm. direktør Peter Tygesen.

Fra venstre ses Centerchef for Job og Rådgivning Amalie Liljetoft Pedersen, adm. dir. i Croda Peter Tygesen, borgmester John Schmidt Andersen og kommunaldirektør Torben Kjærgaard foran indgangen til Croda Danmark. Foto: Frederikssund Kommune.Fra venstre ses centerchef for Job og Rådgivning Amalie Liljetoft Pedersen, adm. dir. i Croda Peter Tygesen, borgmester John Schmidt Andersen og kommunaldirektør Torben Kjærgaard foran indgangen til Croda Danmark.

Foto: Frederikssund Kommune.

Flere besøg i vente

Kommunens ledelse har indtil nu i 2021 besøgt virksomhederne Roth North Europe, Trasbo A/S, Lomax A/S, Teledyne Reson, A.P. Grønt og Croda Danmark. Flere besøg er på vej hos blandt andre Mountain Top Industries og Haldor Topsøe. Besøgsrækken vil senere blive udvidet med mindre virksomheder og detailhandlen.