Frederikssund Kommunes logo
23. april 2021

Puljemidler har løftet Børnehuset Skuldshøj

Børnehuset Skuldshøj fik i 2018 puljemidler fra Socialstyrelsen til flere pædagoger. Det har været med til at lave et kvalitetsløft af børnehuset til stor gavn for børnenes udvikling, læring og trivsel.

Puljemidlerne har gavnet børnehuset så godt, at de er gået fra at være et børnehus af tilstrækkelig kvalitet til nu at være et børnehus af fremragende kvalitet.

Pengene kommer fra Socialstyrelsens pulje til børn i udsatte positioner og har givet Børnehuset Skuldshøj mulighed for at ansætte tre ekstra pædagoger. De ekstra hænder gavnet alle børnene, og især dem i udsatte positioner, fordi det har givet anledning til at arbejde med mange ting i børnehuset, blandet andet at udvikle stærke pædagogiske læringsmiljøer, gode relationer mellem børnene og med de voksne samt skabe en struktur for dagen, så der hele dagen igennem er en høj faglig kvalitet i børnenes hverdag.

- Nogle af de ting vi har arbejdet med, er blandt andet struktur og organisering af huset. Vi har fået styr på planlægning af dagen, hvor det før nok var lidt tilfældigt, hvad der skete i dagens løb. Planlægningen gjorde, at alle vidste, hvad de skulle. For børnene betød det også, at der kom struktur på dagen og de vidste hvad der skulle ske, hvilket er godt for alle børn, også for dem der er udsatte, fortæller pædagogisk leder i Børnehuset Skuldshøj, Pernille Christine Vangmark.

Strukturering af dagene og flere medarbejdere har betydet, at pædagogerne kan give børnene nogle gode læringsmiljøer, hvor små grupper af børn kan tages til side, og der kan arbejdes med eksempelvis sproget eller relationer.

- Måske beslutter vi at sætte fokus på sproget i forbindelse med mad og køkkenting, og så sørger pædagogerne for at indrette et køkken i et rum, hvor man gennem leg kan udvikle sproget. ”Her er en kaffekande, er der nogen der kunne tænke sig at lave kaffe?” – så man hele tiden får leget sproget ind i børnene. Sprog er et stort fokus for os, fordi vi har en del børn med et andet hovedsprog end dansk, så sproglæring er en del af vores hverdag. Og vi har mulighed for at styrke det, fordi vi kan gå én voksen med for eksempel tre børn ind i rummet, siger Pernille Christine Vangmark.

Børn og en voksen leger med perler og perleplader. Foto: Frederikssund Kommune.Børn og en voksen leger med perler og perleplader.

Puljemidler to år mere

Som følge af aftalen om minimumsnormering mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, er projektperioden for tildeling af midler til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner blevet forlænget til udgangen af 2022. Det giver Børnehuset Skuldshøj mulighed for at fortsætte det gode forandringsarbejde i yderligere to år.

- Jeg glæder mig over, at vi har mulighed for at fortsætte det gode arbejde med børnene, som vi er i gang med. At vi er begunstiget med de ekstra midler kommer jo alle børnene til gode og ikke kun de udsatte børn. Vi valgte bevidst, at det skulle komme alle børn til gode og ikke være en specifik indsats med pædagoger med særlige specialer, der kunne arbejde med de udsatte børn. Nu har vi fået lavet rutiner og planer for hele huset, som kan bruges fremover og som skaber en god helhed. Havde vi taget særlig viden ind, ville den jo forsvinde igen, når puljemidlerne stopper, fortæller Pernille Christine Vangmark.

Forældresamarbejde skal styrkes

De ekstra år med puljemidler betyder også, at der er mulighed for at tage fat i nogle af de indsatser, som blev udskudt på grund af coronaen. Det er blandt andet at styrke forældresamarbejdet.

- Vi har fået midler igen til 2022, så vi skal i gang med at lave mere forældresamarbejde, få forældrene ind i huset og få dem mere på banen, så der bliver mere sammenhæng mellem familierne og huset. Vi har talt om at lave nogle aftener, hvor man kan komme at spise, og vi laver mad sammen, eller andre aktiviteter hvor forældrene møder hinanden på en anden måde. Det handler om at skabe kendskab og tillid til hinanden, siger Pernille Christine Vangmark.

Hun forklarer, at opstår der små situationer med børnene, er det nemmere at håndtere det, når der er et tillidsfuldt forhold mellem forældre og medarbejdere. I de tilfælde vil småting hurtigt blive slået hen med et ”pyt”, fordi forældrene ved, at der er styr på det i institutionen og har tillid til, at medarbejderne kan håndtere store som små situationer.

Børn leger på legeplads i solskin ved Børnehuset Skuldshøj. Foto: Frederikssund Kommune.Børn leger på legeplads i solskin ved Børnehuset Skuldshøj.

Stærke fællesskaber

Puljemidlerne til Børnehuset Skuldshøj i 2018 gav mulighed for at ansætte tre ekstra pædagoger. Det har gjort, at pædagogerne nemmere kan arbejde med børnene i mindre grupper. Samtidig har børnehuset kunnet arbejde mere med børnenes relationer til hinanden. Tidligere kunne der være problemer med, at børnene ikke kunne rumme hinanden og måske endda drillede hinanden.

- Vi har arbejdet meget med omgangsformer. Der har vi brugt fra den neuroaffektive pædagogik, hvor vi arbejder med at synkronisere børnegruppen. Det handler om at lære dem at kigge på hinandens forskelligheder som en styrke og noget, man kan rumme fremfor at drille hinanden, som vi før havde lidt problemer med i børnegruppen. Med flere hænder er det nemmere at være opmærksom på det og slå ned på det. Så får vi talt om, hvad skete der lige skete der, hvordan tror du, det er og føles? Og så ser man måske, at det handlede om, at det ene barn også bare gerne ville have den skovl, som den anden havde. Vi vil gerne give børnene nogle gode relationer til hinanden, og det kan vi se, har haft en effekt, fortæller Pernille Christine Vangmark.

Hos politikerne i Opvækstudvalget glæder det også, at Børnehuset Skuldshøj har haft så stor gavn af puljemidlerne.

- Vi i Opvækstudvalget bliver selvfølgelig utroligt glade, når vi får orienteringer om, hvor stor en udvikling der er sket i Børnehuset Skuldshøj. Vi kunne jo tidligere se i tilsynsrapporterne, at der var nogle udfordringer i børnehuset, men efter de har fået puljemidlerne, har tilsynsrapporterne ændret sig markant, og nu bliver Skuldshøj vurderet som værende af fremragende kvalitet. Det er da umuligt ikke at glæde sig over sådan en udvikling og over, at der bliver to år mere med puljemidlerne. Jeg vil gerne sende en tak til medarbejderne, der har gjort et stort stykke arbejde for at løfte Børnehuset Skuldshøj. Det er flot klaret, siger Maria Katarina Nielsen (B), formand for Opvækstudvalget.Børn leger på legeplads i solskin ved Børnehuset Skuldshøj. Foto: Frederikssund Kommune.

Børn spiller brætspil. Foto: Frederikssund Kommune.Børn spiller brætspil.

Foto: Frederikssund Kommune, Børnehuset Skuldshøj