Frederikssund Kommunes logo
20. april 2021

Nu lægger vi fundamentet til fremtidens nære sundhedsvæsen

Af borgmester John Schmidt Andersen

Region Hovedstaden er i gang med nogle spændende indsatser om fremtidens sundhedsvæsen, som inddrager og påvirker kommunerne i stort omfang. Det gælder en strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor kommunerne og de praktiserende læger kommer til at spille en afgørende rolle for borgernes sundhed.

Og det gælder en høring om de regionale funktioner i de kommende fælles sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Initiativer, som jeg har ventet på længe, og som jeg glæder mig meget til at se udfolde sig og bidrage til udviklingen af.

Store afstande i Nordsjælland

Det nære sundhedsvæsen handler om, hvordan vi organiserer sundhedsindsatsen i samarbejde mellem hospitaler, akutberedskabet, 1813, almen praksis og kommunerne. Borgerne i Nordsjælland har længere til et hospital end de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden, og derfor er lokale løsninger i sundhedstilbud særlig vigtige i Nordsjælland. Nordsjælland har også en hurtigt voksende gruppe af ældre, der statistisk set har brug for flere sundhedsydelser. De fælles sundhedshuse er en af disse vigtige lokale sundhedsløsninger, og derfor er jeg glad for, at vi nu får et mere præcist billede af de regionale tilbud i de fælles sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Samtidigt er det vigtigt, at de lokale løsninger ikke udvander specialer og funktioner på Nordsjællands Hospital. Vi skal have et stærkt hospital i Nordsjælland, der fortsat har et højt niveau for specialer.

Samtidig har adgangen til lokale sundhedstilbud aldrig været mere aktuel end under den nuværende coronakrise, hvor afstand til test- og vaccinationssteder er afgørende for borgernes mulighed for at holde sig raske. Derfor vil jeg opfordre regionen til også at tilgodese de mange borgere i regionens store landområder i nord, så vi alle får lige muligheder for at komme godt ud på den anden side af pandemien.  

Mange tilbud i nye sundhedshuse

Men hvad skal de nye fælles sundhedshuse så indeholde? Det er et helt centralt spørgsmål, og her er det naturligvis mit synspunkt, at de regionale sundhedshuse skal have et bredt og varieret tilbud af sundhedsydelser, så det bliver et reelt supplement til Nyt Hospital Nordsjælland, og vi får skabt en større geografisk og social lighed i borgernes adgang til sundhedsydelser.

Netop nu er Region Hovedstadens forslag til sundhedshusenes indhold i høring – og det ser ganske positivt ud. Regionen foreslår blandt andet, at sundhedshusene skal have akutklinik, hjerte-, lunge- og endokrinologisk ambulatorium, jordemoderkonsultation, fysioterapi, ortopædkirurgisk ambulatorium samt røntgen, blodprøvetagning, EKG samt visse rehabiliteringsforløb for at nævne de væsentligste. Tilbuddene ventes at være bemandet i dagtimer på hverdagene. Der er her tale om funktioner, som giver god mening at have tættere på borgerne og i tæt samspil med kommunernes sundhedstilbud. 

Kommunerne som medspillere

Derfor kvitterer Frederikssund Kommune også positivt for regionens udspil i vores høringssvar til regionen. Samtidig understreger vi, at det er vigtigt løbende at vurdere, om behovene ændrer sig. Endelig bør de praktiserende læger være en naturlig del af de kommende sundhedshuse, så vi sikrer mere smidige patientforløb og sammenhæng for borgerne.

Jeg håber meget, at det kommende sundhedshus får plads på Frederikssund Hospital, Dybendal. I Frederikssund er vi i fuld gang med at analysere, hvilke kommunale tilbud vi med fordel kan placere i sundhedshuset for at sikre et bedre og mere sammenhængende sundhedstilbud for borgerne. Vi har allerede placeret vores rehabiliteringsafdeling på hospitalet, og vores sundhedspleje flytter sammen med jordemødrene på hospitalet i denne uge. Jeg glæder meget til at se det kommende sundhedshus udvikle sig og finde sin form, til glæde for borgerne i Nordsjælland. Jeg håber også, at vi sammen med regionen kan starte sundhedshuset i Frederikssund op noget tidligere end i 2024, hvor det nye hospital i Hillerød skal stå klar.

Borgmester John Schmidt Andersen (V). Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Borgmester John Schmidt Andersen (V).

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.