Frederikssund Kommunes logo
16. april 2021

Motorvej NU – lyder opråbet fra store virksomheder i Nordsjælland

Det er nødvendigt med handling nu, understreger flere virksomhedsledere i to nye film, der sætter fokus på konsekvenserne af trængslen på de to vejstrækninger.

Besvær med at tiltrække medarbejdere og tabt vækst

Haldor Topsøe, Nyt Hospital Nordsjælland, Fuji Film, Roth Europe og Foss er blandt de toneangivende virksomheder, der står sammen om budskabet, at de to motorveje skal færdiggøres NU. For virksomhederne har svært ved at rekruttere nok kvalificeret arbejdskraft pga. den besværlige pendling – og derved indfri vækstplanerne.

Roth Europe valgte at flytte til Frederikssund i 2008, fordi virksomheden fik stillet en snarlig motorvej i udsigt. Group CEO Morten Voss fortæller:

- Det er helt essentielt for vores fremtidige succes at kunne tiltrække og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Og vi må gang på gang konstatere, at det bliver en udfordring pga. transporten.

Udfordringer med at komme frem og tilbage har fået flere af de store virksomheder til at overveje at flytte til andre områder med bedre infrastruktur. Det vil have skadelig effekt både for lokaleområderne og regionen.

Lars Petersen, Senior Vice President hos Fuji Film i Hillerød, udtaler:

- Der er ingen tvivl om, at når vi udvider vores virksomhed, så kigger vi konstant på, hvor er den bedste logistik, hvor er de bedste medarbejdere, og hvor er universiteterne henne. Og hvis de ikke har en nem vej hertil, så kigger vi på andre områder.

Kim Hedegaard, Global Produktionsdirektør ved Haldor Topsøe i Frederikssund, samstemmer, at hvis motorvejen ikke snart bliver gjort færdig til Frederikssund, kan det påvirke virksomhedens fremtidsplaner:

- Det kan ultimativt betyde, at vi vælger at lægge vores investeringer andre steder, hvor infrastrukturen bakker bedre op omkring det.

Ønsker handling nu ved politiske forhandlinger

Virksomhedernes medarbejdere har ud over en forlænget rejsetid også oplevet farlige situationer som konsekvens af, at trafikken propper til på de to vejstrækninger. Den dårlige afvikling af trafikken kan ultimativt være et spørgsmål om liv og død - ikke mindst for det kommende Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød.

Vicedirektør Henrik Schødts understreger, at vejføringen helt hen til det kommende supersygehus på Overdrevsvejen skal fungere:

- Grunden til, at vi gerne vil have færdiggjort Hillerødmotorvejen, er, at det er helt centralt for vores infrastruktur, når vi bygger et nyt hospital. Både i forhold til vores udrykningskøretøjer og i høj grad i forhold til de patienter, pårørende og personaler, som kommer til hospitalet. Derudover ser vi større risici for voldsomme ulykker på den vej, som der er i dag.

De store virksomheder står derfor sammen med seks kommuner i Nordsjælland bag to film, der skal sætte fokus på nødvendigheden af investeringer til Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejens forlængelse. Det sker, netop som de politiske forhandlinger om fremtidens infrastruktur er gået i gang på Christiansborg.

Virksomhederne håber sammen med kommunerne på lydhørhed for, at vejstrækningerne bygges færdige NU. For konsekvenserne er store og overstiger år for år investeringen i at udbygge og færdiggøre de to motorveje.

Se filmen om Hillerødmotorvejen.

Se filmen om Frederikssundmotorvejen.

Fakta

Hillerødmotorvejens forlængelse:

Op mod 38.000 biler kører hver dag på Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød.

Den forventede pris for at lave motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød til motorvej er 980 mio. kroner. Den lave pris skyldes, at størstedelen af strækningen allerede er forberedt til motorvej

Projektet har en høj samfundsmæssig værdi med en rentabilitet på 12 procent

Strækningen er den mest trafikerede statsvej i Danmark, der ikke er motorvej.

Frederikssundsmotorvejen:

Der kører ca. 24.000 biler dagligt på strækningen fra Tværvej til Frederikssund

Den forventede pris for at bygge 3. etape af Frederikssundsmotorvejen fra Tværvej til Frederikssund er 2,9 mia. kroner

Projektet har en høj samfundsmæssig værdi med en rentabilitet på 10,6 procent

Anlægsloven er vedtaget, så projektet kan sættes i gang hurtigt.

 De to film er udarbejdet af InfrastrukturNordsjælland, som kommunerne Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Fredensborg står bag.

Slutningen af Frederikssundmotorvejen. Foto: Frederikssund Kommune.Slutningen af Frederikssundmotorvejen.

Foto: Frederikssund Kommune.