Frederikssund Kommunes logo
20. april 2021

Genåbning af kultur- og fritidslivet 21. april 2021

Fra onsdag den 21. april vil en række kultur- og fritidstilbud genåbne. Dette sker selvfølgelig med forskellige retningslinjer, som alle skal overholde, så vi fortsat kan holde smitten nede.

Bibliotekerne

Det bliver igen muligt at besøge bibliotekerne i Frederikssund Kommune. Bibliotekerne følger myndighedernes retningslinjer for genåbningen, og i den forbindelse er der nogle krav, som du skal være opmærksom på, når du besøger bibliotekerne.
Her får du et overblik over, hvilke retningslinjer og krav, der gælder for bibliotekerne.

Når du besøger bibliotekerne skal du kunne fremvise coronapas og ID, hvis du er 15 år eller over.

Du skal huske at bruge mundbind eller visir, når du besøger bibliotekerne.

Bemærk, at Frederikssund Bibliotek  første omgang kun åbner for voksenbiblioteket. Børnebiblioteket åbner mandag den 26. april 2021.

På bibliotekerne i Jægerspris, Slangerup og Skibby er der kun åbent for besøgende i den bemandede åbningstid. Det er desværre ikke muligt at åbne for selvbetjent adgang til bibliotekerne endnu.

Der tilskrives ikke gebyrer for de materialer, der bliver afleveret i de første 14 dage efter genåbningen af bibliotekerne. Herefter indfases gebyrer efter bibliotekernes gældende reglement.

Willumsens Museum

Willumsens Museum åbner for udstillingerne igen. Det er ikke nødvendigt at bestille billet på forhånd. Personalet vil sikre, at der ikke kommer for mange gæster ind på museet i forhold til pladskrav pr. person.

Du skal kunne fremvise coronapas og ID, når du besøger Willumsens Museum. Gældende retningslinjer vil være synlige på museet.

Der opfordres til at huske at holde afstand til andre gæster på museet og til at spritte hænder af. Bruger man tegneredskaber i Alkymistens Laboratorium, skal disse også sprittes af efter brug. Der vil være håndsprit og desinficerende servietter til rådighed de steder, hvor det er relevant.

Ønsker du at sidde i cafeen, skal du booke plads ved ankomst eller senest 30 minutter i forvejen. Sidder du udendørs er det ikke nødvendigt at booke plads.

To piger maler på graffitivæg i haven ved Willumsens Museum. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.To piger maler på graffitivæg i haven ved Willumsens Museum. 

Musikskolen

Frederikssund Musikskole kan også slå dørene op for brugerne. Også her bliver der fokus på håndsprit og afstand.

Sang- og korelever kan dog ikke vende tilbage endnu, og det samme gælder for elever, der er fyldt 18 år. De vil fortsat modtage digital undervisning.

Foreningslivet

Børn og unge under 18 år samt ældre over 70 år (med coronapas) kan genoptage indendørs idræt. Det vil være muligt at benytte badefaciliteter og omklædningsrum. Anbefalingerne om afstand er mindst en meters afstand under omklædning og bad, og gerne to meter hvis det er muligt. Der skal ligeledes overholdes et krav på fire kvadratmeter pr. person i alle lokaler.

Der kan også igen afholdes eksempelvis bestyrelsesmøder, planlægningsmøder og andre stillesiddende mødeaktiviteter. Her gælder kravet på fire kvadratmeter pr. person også, og der skal sikres mindst en meters afstand mellem siddepladserne. Sprit hænder af regelmæssigt, og rengør brugte materialer grundigt. Der skal ligeledes tages højde for det gældende indendørs forsamlingsforbud.

Alle tidligere udmeldte retningslinjer vedrørende hygiejne og rengøring er fortsat gældende.

De rammer der blev udstedt vedrørende aktiviteter i efteråret skal fortsat følges. Eksempelvis at afmærke baner, så flere grupper kan deles om en facilitet og stadig være adskilt.

Der er i genåbningsplanen fastsat datoer for løbende lempelse af forsamlingsforbuddet, både indendørs og udendørs. Der hvor der er et særligt forsamlingsforbudsgrænse ved organiserede aktiviteter, skal det være foreningsaktiviteter i organiseret regi. ”Organiseret regi” betyder, at det skal være foreningen der arrangerer og tager ansvar for de afholdte aktiviteter. Medlemmer af samme forening der finder sammen og selv organiserer en fælles aktivitet, anses som et privat arrangement, hvorfor disse aktiviteter skal følge det almene forsamlingsforbud. Det samme gør sig gældende for sociale arrangementer i foreningsregi, som også skal følge de almene gældende forsamlingsforbud. Det er foreningens ansvar at forsamlingsforbuddet overholdes.

Det anbefales, at foreninger holder sig orienteret via deres hovedorganisationer og specialforbund om specifikke anbefalinger og retningslinjer.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.