Frederikssund Kommunes logo
22. april 2021

Borgmestre vil have læreruddannelse til Nordsjælland

Otte nordsjællandske borgmestre er gået sammen om at skrive et åbent brev om, at der er brug for en læreruddannelse i Nordsjælland:

Alle unge skal have mulighed for uddannelse, og med nemmere adgang til uddannelse vil endnu flere unge blive uddannede.

Vi har ideer til, hvordan tankerne om bedre balance og flere muligheder kan gavne flere unge. En af dem er at give vores unge kortere vej til at blive læreruddannet. Behovet er nemlig stort i Nordsjælland.

Her savner vi professionsuddannelser mere end andre steder i landet og ligeså uddannede lærere. I Region Hovedstaden søger færre unge til professionshøjskolerne (27 mod 43-45 procent andre steder), heraf kun 23 procent med STX-baggrund og 42 procent med HF-baggrund.

Og hvorfor er det nu så vigtigt? Det er fordi, professionsuddannelserne uddanner mennesker til at arbejde med den velfærd, som foregår i vores kommuner. Alt det, vi som borgere har brug for, ønsker os og regner med: Uddannede pædagoger til vores børn, uddannede lærere til vores elever og uddannet sundhedspersonale til os alle sammen.

Men kan de unge ikke bare tage den uddannelse et andet sted og vende tilbage til os, når de søger arbejde? Nej, de unge flytter ikke langt efter endt uddannelse, så når uddannelsen er færdig, bliver de unge ofte der, hvor de blev uddannet.

Men det allervigtigste er, at uddannelse i nærområdet betyder, at flere unge samlet set tager en uddannelse. Vores mål er ikke at flytte studerende fra professionsuddannelserne i storbyen, men at understøtte at endnu flere unge tager en uddannelse.

Derfor skal velfærdsuddannelserne udbydes lokalt.

Vores idé er at oprette en læreruddannelse i Hillerød som supplement til den eksisterende læreruddannelse i København, så vi kan få flere til at uddanne sig til lærere, som vi har så hårdt brug for i Nordsjælland.

Vi ved som kommuner, at et udbud af en uddannelse ikke er nok. Vi har en del af uddannelsesansvaret, og vi har praksisansvaret, og det vil vi tage på os. Vi vil arbejde tæt sammen med uddannelserne og sikre et bæredygtigt fagligt studiemiljø, som kan tiltrække og fastholde de unge.

Analyser fra Tænketanken DEA viser, at regionale uddannelsesudbud skal have et solidt udgangspunkt. Erfaringer fra ti nyere uddannelsesstationer viser, at fire ud af ti er lukket igen på grund af lille søgning og stort frafald.

Professionshøjskolen Absalon anbefaler et tæt samarbejde mellem kommuner og uddannelser samt et fagligt bæredygtigt studiemiljø for at lykkes med lokale og regionale uddannelsessteder.

Det kan vi skabe i Hillerød.

Nordsjælland har den laveste andel af uddannede lærere i hele Danmark og en meget høj andel af unge, der tager en HF eller STX. Det giver et stort potentiale for at få flere unge til at vælge en professionsuddannelse efter gymnasiet. Udover selve læreruddannelsen vil vi gerne kompetenceudvikle vores ansatte gennem meritlæreransættelser og efteruddannelse.

Vores otte kommuner er i grundig dialog med Københavns Professionshøjskole om at skabe grundlaget for en fuld læreruddannelse i Nordsjælland. Belært af erfaringerne, gør vi det i et gensidigt forpligtende samarbejde med professionshøjskolen og de studerende, fordi vi vil investere i fremtidens velfærdsuddannelser.

Selvom vi som kommuner ikke er ens i geografi, søgemønstre eller uddannelsesandele, så bakker vi alle op om behovet for et lokalt udbud af læreruddannelsen for at imødegå de kommende års mangel på læreruddannede.

Vi har de studerende som omdrejningspunkt. Vi otte kommuner vil sammen med Københavns Professionshøjskole arbejde for, at de bliver taget i hånden fra første dag gennem praksissamarbejde, trainee-ansættelser og vikarjobs og med mulighed for at blive ansat efter endt uddannelse.

Vi ønsker et tæt samarbejde med de nordsjællandske gymnasier og HF, så vi kan vise de unge mere om mulighederne i professionshøjskolerne, så de kender dem og kan vælge dem.

Vi har allerede et stærkt studiemiljø i Hillerød, hvor Københavns Professionshøjskole uddanner pædagoger, meritpædagoger, psykomotoriske terapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere – det rigtige sted for en læreruddannelse. Det vil vi arbejde for, at regeringen giver os lov til at få.

Indlægget er skrevet af:

Kirsten Jensen (S), borgmester, Hillerød Kommune
John Schmidt Andersen (V), borgmester, Frederikssund Kommune
Steffen Jensen (S), borgmester, Halsnæs Kommune
Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), borgmester, Gribskov Kommune
Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg Kommune
Karsten Längerich (V), borgmester, Allerød Kommune
Ole Bondo Christensen (S), borgmester, Furesø Kommune
Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal Kommune

Ung mand læser i bog mens han står  mellem reoler med bøger. Foto: PixabayUng mand læser i bog mens han står  mellem reoler med bøger. Foto: Pixabay