Frederikssund Kommunes logo
16. september 2020

Stor spørgelyst ved borgermøde om budget 2021

Den 31. august sendte borgmesteren et forslag til budget 2021 - 2024 i høring – en høring, der varer til den 20. september. Sammen med budgetforslaget blev der også fremlagt en investeringsplan, der strækker sig over ti år fra 2021 – 2030. Som led i høringen blev der tirsdag den 15. september holdt borgermøde i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor lidt over 60 borgere havde tilmeldt sig. 

Borgmester John Schmidt Andersen præsenterer budgettet for de fremmødte borgere. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester John Schmidt Andersen præsenterer budgettet for de fremmødte borgere. 

Budgettet er tilført 55 mio. kr.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bød velkommen og fortalte blandt andet, at der i forslaget er lagt op til at tilføre budgettet ca. 55 mio. kr. til velfærdsområderne. Dette skal sikre, at det nuværende serviceniveau kan holdes i en situation, hvor behovene øges inden for forskellige områder. Herefter gennemgik kommunaldirektør Torben Kjærgaard budgetforslaget i hovedtræk. Han forklarede blandt andet, at der i 2021 er afsat 163,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer, og at der i hele investeringsplanens levetid, 2021 – 2030, foreløbigt er prioriteret anlæg for lidt over en mia. kr.

For ikke at overskride den serviceramme, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne foreslås det, at finde besparelser for 19. mio. kr. i 2021. Dertil er der udarbejdet et katalog af mulige besparelser, som fremgår af høringsmaterialet. Der er endnu ikke taget politisk stilling til disse forslag.

Mange spørgsmål

Efter introduktionen til tallene kunne borgerne gå rundt til cafeborde, der repræsenterede kommunens forskellige serviceområder, hvor udvalgsformænd, byrådsmedlemmer og embedsmænd stod klar til at fortælle, forklare og besvare spørgsmål om budgettet. Og spørgelysten blandt borgerne var stor. Der blev således spurgt ind til emner som brugen af vikarer i folkeskolerne, nyt bibliotek, udviklingen på havnen i Frederikssund, boligudbygning i Hornsherred, plejeplaner for de grønne områder, naturværksted, turistsamarbejde, udviklingen på Kalvøen, et nyt maritimt center og meget andet.

Se billeder fra cafebordene nederst i artiklen.

Tidsplan

Det videre arbejde med budgettet vil forløbe efter denne tidsplan:

  • 31. august – 20. september: Budgetforslag og investeringsplan i høring.
  • 21 - 27. september: Politiske forhandlinger
  • 30. september: Økonomiudvalget 2. behandler budgettet.
  • 7.oktober: Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2021 – 2024.

Se høringsmaterialet

Her finder du høringsmaterialet. Der er frist for høringssvar den 20. september.

Ved Velfærdsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgenes formænd hhv. (tv.) Inge Messerschmidt (O) og Susanne Bettina Jørgensen (S) flankeret af direktør Helle Hagemann Olsen (th.). Foto: Frederikssund Kommune.Ved Velfærdsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgenes formænd hhv. (tv.) Inge Messerschmidt (O) og Susanne Bettina Jørgensen (S) flankeret af direktør Helle Hagemann Olsen (th.). 

Ved Plan- og Miljøudvalgets og Teknisk Udvalgs cafebord kunne borgerne møde udvalgenes formænd hhv. (tv.) Jørgen Bech (V) og Tina Tving Stauning (S) samt Pelle Andersen Harild (Ø) (th.). Foto: Frederikssund Kommune.Ved Plan- og Miljøudvalgets og Teknisk Udvalgs cafebord kunne borgerne møde udvalgenes formænd hhv. (tv.) Jørgen Bech (V) og Tina Tving Stauning (S) samt Pelle Andersen Harild (Ø) (th.). 

Ved Fritids- og Kulturudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgsformand Jesper Wittenburg (S) og direktør Jan Milandt (th.). Foto: Frederikssund Kommune.Ved Fritids- og Kulturudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgsformand Jesper Wittenburg (S) og direktør Jan Milandt (th.). 

Ved Opvækstudvalgets og Uddannelsesudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgsformændene Maria Katarina Nielsen (B) og Morten Skovgaard (V) (th.). Foto: Frederikssund Kommune.Ved Opvækstudvalgets og Uddannelsesudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgsformændene Maria Katarina Nielsen (B) og Morten Skovgaard (V) (th.). 

Ved Vækstudvalgets og Økonomiudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgsformand Ole Søbæk (C) og borgmester John Schmidt Andersen (V) her flankeret af kommunaldirektør Torben Kjærgaard (th.). Foto: Frederikssund Kommune.Ved Vækstudvalgets og Økonomiudvalgets cafebord kunne borgerne møde udvalgsformand Ole Søbæk (C) og borgmester John Schmidt Andersen (V) her flankeret af kommunaldirektør Torben Kjærgaard (th.).

Foto: Frederikssund Kommune.