Frederikssund Kommunes logo
11. september 2020

Pulje til lokale anlægsprojekter

Du kan nu søge Frederikssund Kommunes pulje til støtte for etableringen af lokale anlægsprojekter. Puljen har eksisteret i 2019 og 2020 og sidste ansøgningsfrist er den 1. november.

Formålet med puljen

Den lokale udviklingspulje er en økonomisk pulje med det formål at:

 • Yde økonomisk støtte til udvikling af lokale anlægsprojekter, der udspringer af borgernes, foreningernes, organisationernes og virksomhedernes egne initiativer.
 • Understøtte lokale initiativer, der bidrager til at skabe fornyelse og udvikling af kommunens land- og byområder.
 • Skabe et grundlag for igangsættelse af projekter, der skaber værdi for kommunens borgere, foreninger, organisationer og/eller virksomheder.
 • Inddrage og involvere lokalsamfundet i kommunens udvikling ved at give lokale aktører mulighed for konkret indflydelse på udviklingen i kommunen.
 • Skabe attraktive og bæredygtige rammer for borgernes liv og trivsel.

For at komme i betragtning til støtte skal et anlægsprojekt opfylde følgende kriterier. Anlægsprojektet skal:

 • Være i overensstemmelse med kommissoriets formål
 • Være placeret i Frederikssund Kommune.
 • Være offentligt tilgængeligt for alle borgere i Frederikssund Kommune
 • Have et element af egenfinansiering og/eller være egnet til ansøgning om medfinansiering fra fonde el.lign.

Sådan søger du puljen

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

 • Motiveret ansøgning med beskrivelse af det lokale anlægsprojekt
 • Budget (Detaljeret beskrivelse af udgifter for projektets realisering)
 • Tilbud (Indhentet tilbud på projektet, der ansøges støtte til)
 • Ansøgers navn og adresse
 • Adresse på placering af anlægsprojektet
 • Ansøgningsbeløb
 • Evt. beløb ansøger selv bidrager med

Der er åbent for ansøgninger til puljen, og ansøgningsfristen er 1. november 2020. Vær opmærksom på, at der ikke kan søges penge til drift og vedligehold af eksisterende anlæg, ligesom der heller ikke kan søges penge til afledt drift. 

Du skal sende ansøgningen via sikker post til Planteamet i Frederikssund Kommune.

Økonomiudvalget vil tage beslutning om fordeling af midlerne i december måned.

Gravemaskine på mark. Foto: Frederikssund Kommune.Gravemaskine på mark.

Foto: Frederikssund Kommune.