Frederikssund Kommunes logo
1. september 2020

Parkteatret bliver egnsteater

Slots- og Kulturstyrelsen har sagt ja til, at Parkteatret de næste fire år kan kalde sig et egnsteater. Dermed kan borgere i Frederikssund Kommune se frem til endnu mere teater, der sætter fokus på de lokale historier.

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2020 at etablere et egnsteater i Frederikssund Kommune. Det betyder, at Byrådet giver i perioden 2021 til 2024 et årligt tilskud til teatret for at støtte udbredelsen af teaterkunst i kommunen.

Det er Parkteatret selv, der har ansøgt byrådet om tilskud til at blive egnsteater, men det krævede en godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også bidrager økonomisk. Den godkendelse fik teatret tirsdag den 1. september 2020.

- Det glæder mig utroligt meget, at Parkteatret er blevet godkendt som egnsteater. Der er ingen tvivl om, at de med deres engagement og teaterglæde vil bidrage til kulturen i kommunen. Jeg er sikker på, at rigtig mange vil få glæde af de lokalt producerede forestillinger og mange opsøgende aktiviteter, som Parkteatret vil lave i Frederikssund Kommune. Det er kun fantasien, der sætter grænser, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Vil inspirere, udfordre og bevæge publikum

Som egnsteater kommer Parkteatret til at hedde Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater. Teatrets vision er at producere forestillinger og projekter, der inddrager borgerne i Frederikssund Kommune. Det skal ske ved at præsentere vedkommende forestillinger, der bevæger, udfordrer, inspirerer og giver publikum et håb og identitet.

Borgerne skal have mulighed for at møde et lokalt forankret teater, der taget udgangspunkt i livet i hele kommunen. Repertoiret skal bære præg af det omkringliggende samfund historier, som vil blive trukket ind i det kunstneriske rum og spejle sig i den virkelighed, vi lever i.

- Det er en fantastisk nyhed. Med et professionelt teatermiljø i kommunen kan vi både styrke den lokale forankring og give borgerne masser af teaterkultur, men det giver også muligheder for unge teatertalenter, der har lyst til at prøve kræfter med en professionel opsætning. Jeg tror virkelig på, at det her vil gavne kommunen på mange måder, siger Jesper Wittenburg (A), fomand for Fritids- og kulturudvalget..

I Parkteatret er glæden også stor over den nye udnævnelse som egnsteater.

- Vi glæder os til at spille forestillinger og vise alle i Frederikssund Kommune alt det, teater kan. Hele vores kommune er fuld af gode historier, dem vil vi puste liv i, så de siger noget til os, der lever her lige nu, siger Karen Nielsen, der er den ene af to ejere af Parkteatret.

Indgangsparti til Parkteatret. Foto: Frederikssund Kommune

Fakta: Hvad er et egnsteater

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som er et uafhængigt kunstfagligt udvalg under Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer en afgørelse om, hvorvidt et teater kan godkendes som et professionelt egnsteater.

Det indebærer det at være egnsteater:

 1. Teatret skal have hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.
 2. Teatret skal være helt eller delvist finansieret af en eller flere kommuner.
 3. Teatret skal være professionelt organiseret.
 4. De lokalefaciliteter, som teatret råder over skal på forhånd være aftalt i forbindelse med indgåelsen af aftalen.
 5. Teatret skal have et fast spillested i lokalområdet.
 6. Teatrets virksomhed skal være stationær. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter.
 7. Teatrets primære opgave skal være at producere og opføre scenekunstforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge.
 8. Teatret skal være lokalt forankret.
 9. Teatret skal bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø teatret er forankret i.
 10. Teatret skal udbyde scenekunstforestillinger henover teatersæsonen.
 11. Teatret skal have minimum to produktioner årligt.