Frederikssund Kommunes logo
7. september 2020

Nyt behandlingstilbud til børn og unge

Torsdag den 3. september kunne fonden Novavi slå dørene op til en ny afdeling med tilbuddet Ung Revers på Kilde Allé 22 i Frederikssund. Novavis tilbud henvender sig til børn og unge fra 0 – 25 år, der er vokset op i familier med problemer relateret til alkohol- eller stofmisbrug.

Borgmester John Schmidt Andersen holdt åbningstalen, og der var besøg af flere fagpersoner fra kommunen. Ved åbningen fik gæsterne mulighed for at høre en personlig historie fra en af de unge, der har modtaget behandling i Novavi Ung Revers. Under åbningen blev der lavet en tegning, der viser forskellige udsagn fra de deltagende. Tegningen blev underskrevet af borgmesteren.

Tegningen blev lavet under åbningen af det nye tilbud. Foto: Novavi.Borgmester John Schmidt Andersen underskriver tegningen. Foto: Novavi.

Projektleder i Ung Revers, Tina Skovsted, glæder sig til at behandlingen kommer godt i gang i de nye lokaler på Kilde Allé: 

- Vores forberedende møder med Frederikksund Kommune tyder allerede nu på, at vi vil få et rigtig godt samarbejde. Vi glæder os meget til at hjælpe de børn, unge og familier, der har brug for det i Frederikssund, siger Tina Skovsted.

Mange problemer som følge af misbrug

Fonden Novavi er Danmarks største udbyder af misbrugsbehandling og har også et misbrugstilbud til voksne i Frederikssund. Et studie fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mindst 122.000 danske børn op til 18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug. Studiet dokumenterer de mange problemer blandt unge fra hjem med misbrug. Depression, lavt selvværd, eget misbrug og problemer med at gennemføre en uddannelse er blot nogle af konsekvenserne.

Novavis tilbud er gratis for brugerne, idet det er finansieret af midler fra Socialstyrelsen.

Kontakt Ung Revers

Hvis du er barn eller ung og har brug for at tale med nogen om misbrugsproblemer i dit hjem, så kan du kontakte Novavi via deres hjemmeside. Det er gratis, og som barn og ung kan man henvende sig direkte til behandlingsstedet uden at skulle have henvisning fra læge eller kommune.

Tegningen blev lavet under åbningen af det nye tilbud. Foto: Novavi.Tegningen blev lavet under åbningen af det nye tilbud. Foto: Novavi.