Frederikssund Kommunes logo
14. september 2020

Bedre information om pleje af grønne områder

På Teknisk Udvalgs møde den 9. september 2020 blev udvalget orienteret om den information til borgerne om drift og pleje af de grønne områder i kommunen, som findes på kommunens hjemmeside. Her er der arbejdet med at forbedre informationsniveauet og gøre oplysninger om blandt andet serviceniveau mere tilgængelige for borgerne.

Vej og Park

På Vej og Parks hjemmeside kan man således finde informationer om drift af vejene, de grønne områder, snerydning, naturpleje, bekæmpelse af skadedyr, beskæftigelsesindsatsen mv. På Vej og Parks side findes også beskrivelser af serviceniveauet for pleje og vedligehold af de grønne områder, vejområdet samt for vintervedligeholdelse - de såkaldt Særlige Arbejdsbeskrivelser.

Digitale kort

På kommunens hjemmeside kan man via de digitale kort finde en lang række oplysninger om drift og vedligehold af de grønne områder. Via de digitale kort, kan man søge information om mange forskellige emner ud fra et geografisk område. Det drejer sig om informationer om blandt andet renholdelse, græs, blomster, belægning, grusstier, veje og pladser mv. 

Digitalt kort over Frederikssund Kommune. Foto: Frederikssund Kommune.Eksempel på Frederikssund Kommunes digitale kort. I menuen til venstre kan man vælge, hvilket indhold man ønsker at se på kortet. Klik på billedet for at åbne siden med digitale kort

Tip Frederikssund

På Frederikssund Kommunes hjemmeside finder man også mulighed for selv at indberette evt. fejl og mangler via ”Tip Frederikssund” 

Her kan enhver indberette fejl og mangler vedrørende belysning, beplantning, skilte, skrald, trafiksignaler og en række andre ting.

Tip Frederikssund findes også som app til smartphones.