Frederikssund Kommunes logo
9. oktober 2020

Har du tjekket din brønd i år?

I områder, der er kloakeret, og som har forbindelse til det offentlige afløbssystem, har rotter særdeles gode muligheder for at finde føde og skjulesteder. Og det er især i stikledninger og brønde, der er defekte eller ikke forskriftsmæssigt afproppet, at der er mulighed for, at rotterne kan trænge ud af afløbssystemerne, videre op til overfladen og ud i det fri eller direkte ind i boligerne.  

Kloakken skal være tæt

Derfor har alle grundejere pligt til at sørge for, at kloakken på deres egen ejendom er tæt og rottesikker.

Afløbssystemer skal være tætte og deres konstruktion overholde de gældende bestemmelser. Afløbsbrønde skal være forsynet med rottetætte riste eller dæksler, og brud på afløbsbrønde skal straks repareres.

En grundejer bør derfor jævnligt kontrollere sit afløbssystem for at sikre sig, at det er i forsvarlig stand.

Kontrollen kan bl.a. ske ved, at grundejeren med jævne mellemrum løfter dækslerne til de samlebrønde, der findes inden for ejendommens skel. Er der opstuvning af spildevand, eller er der småsten og grus i afløbet, bør det give anledning til yderligere undersøgelser f.eks. i form af en TV-inspektion.

Er der synlige defekter i brønden i form af revner eller huller, skal de udbedres, og så har du som grundejer pligt til at kontakte en autoriseret kloakmestervirksomhed, der kan udbedre fejlene.

Kan komme ind næsten alle vegne

Vær opmærksom på, at voksne rotter kan kravle gennem åbninger og sprækker, hvis diameter er større end 2 cm, og rotter kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern.

Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom, så har du ifølge loven pligt til at anmelde det til kommunen. Det kan du gøre på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

På hjemmesiden rotteangreb.dk kan du finde gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har rotter på din ejendom.

Du kan også læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 Rotte sidder ved væg. Foto: Colourbox.Rotte sidder ved væg.

Foto: Colourbox.