Frederikssund Kommunes logo
27. november 2020

Tre centrale storparceller udbydes nu i Vinge

Frederikssund Kommune udbyder ny tre nye storparceller i Vinge C og I -delområderne med en utrolig central beliggenhed. Parcellerne ligger således meget tæt på Vinges S-togsstation, som åbner den 14. december 2020, hvorfra der er en rejsetid på 43 minutter til Københavns Hovedbanegård. 

De tre storparceller lige lige syd for Vinge Station. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.De tre storparceller lige lige syd for Vinge Station. 

Etagebebyggelse

Parcellerne er udlagt til opførelse af etagebebyggelse med i alt 15.992 etagemeter fordelt på de tre parceller. Der skal bydes ind med min. 4.500 etagemeter pr. storparcel. Frederikssund Kommune har besluttet, at byen skal være bæredygtig, og derfor skal bebyggelsen opføres med DGNB-certificering, hvilket køber skal sikre sig i sit tilbud.

Endvidere skal projektet udformes, så det danner en sammenhæng i udtryk med den øvrige bebyggelse i området, og skaber et helhedsindtryk. Der er mulighed for at lave mellem 2.000 - 3.500 etagemeter detail i stueplan til eks. café eller anden forsyning i området.

Læs mere om budvilkårene mv. i salgsmaterialet hos Nordicals.

Øvrige byggerier

I Vinge begynder Boligselskabet Rosenvænget, med Domea som forretningsfører, opførelsen af 198 almene boliger primo 2021. Netop nu er Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at opføre en magasinbygning til opbevaring af kulturarv fra Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek. Endvidere besluttede Byrådet på sit møde den 25. november, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, der muliggør opførelse af en ny privat udstykning i den sydlige del af Vinge med 90-100 boliger i første etape.

Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.