Frederikssund Kommunes logo
27. november 2020

Fortsat stigende smittetal

I løbet af de seneste syv dage er 50 borgere i Frederikssund Kommune konstateret smittet med Covid-19. For en uge siden var det tal 44. Men selv om smitten fortsat stiger lidt i Frederikssund Kommune, så ligger kommunen generelt under smitteniveauet i hovedstadsregionen. Blandt de 50 smittede er de 19 under 20 år – den ældste er 64. 

Børneområdet ramt

Det er især på børneområdet at smitten har bredt sig. På Falkenborgskolen har der været en smittet lærer og syv smittede børn i de små klasser. Både 0. klasser og 3. klasser er derfor hjemsendt til test. Derudover er der tre smittede elever på de øvrige skoler samt et barn og to medarbejdere i Lærkereden. Der er smitteopsporet og iværksat de nødvendige tiltag i alle de nævnte tilfælde.

På social- og sundhedsområdet har der ikke været smittede blandt hverken borgere eller medarbejdere.

Dialog med testcenter Hillerød

Frederikssund Kommune er i dialog med testcenter Hillerød om muligheden for at etablere en testenhed på en fast lokation i Frederikssund Kommune to dage om ugen, hvor borgerne efter tidsbestilling kan blive testet. Det er endnu ikke lagt fast, om tilbuddet kan starte før eller efter jul, og hvor enheden i givet fald bliver placeret.

Udsnit af Statens Seruminstituts danmarkskort over smitteudbredelsen. Kilde: Statens Seruminstitut.Udsnit af Statens Seruminstituts danmarkskort over smitteudbredelsen. Kilde: Statens Seruminstitut.