Frederikssund Kommunes logo
26. november 2020

Baderum lukket efter fund af legionella

Frederikssund Kommunes Byråd afsatte i budget 2020 midler til at gennemføre screening af kommunens bygninger med henblik på at forebygge legionella. Efter en inspektion af Frederikssund Kommunes idrætsanlæg er der konstateret forhøjet forekomst af legionellabakterier på to adresser. Det drejer sig om prøver taget i omklædningsrum på Skolen i Herredet; Baygårdsvej 5, Ferslev samt et omklædningsrum til hallerne i Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK). I SIK er svømmehallen og omklædningsfaciliteterne hertil ikke berørt og fungerer derfor som normalt. 

Legionella er en bakterie, der forekommer naturligt i vores drikkevand. I forhøjede doser kan bakterien ved indånding medfører legionærsyge. Af den årsag må der ikke bades før situationen er håndteret, og der er derfor lukket for det varme vand i de berørte omklædningsrum.

Frederikssund Kommune opsætter som midlertidig foranstaltning filtre på alle brusere. Filtrene er specielt udviklet til at forhindre bakterierne i at komme ud af bruserhovedet. Vandet bliver derved så rent, at der ikke længere er nogen risiko ved at bade. Kommunen arbejder på højtryk for at få sat filtrene op, og håber at kunne åbne omklædningsrummene i SIK allerede til weekenden.

Center for Kultur- og Fritid orienterer i dag foreningerne, der benytter de pågældende faciliteter om den manglende mulighed for at tage bad de pågældende steder.