Frederikssund Kommunes logo
29. maj 2020

Styrket indsats for lokale turisterhverv

Coronakrisen har haft store konsekvenser for mange erhvervsdrivende herunder særligt restauranter, turisterhvervet og handelslivet. Derfor besluttede Byrådet på sit møde onsdag den 27. maj 2020 at afsætte 500.000 kr. til en indsats, der hurtigt skal understøtte de trængte brancher.   

Øget markedsføring

Det forventes, at mange danskere vil holde ferie i Danmark til sommer. Derfor skal Frederikssund Erhverv, sammen med VisitFjordlandet og lokale aktører, forvalte beløbet til at markedsføre turismeerhvervene i Frederikssundområdet overfor borgere i regionen. Hensigten er, at der her og nu skal udvikles og gennemføres initiativer, der kan styrke markedsføringen af de mange lokale aktører i sektoren, så man dermed understøtter handel, turisme og restaurationslivet bredt i kommunen.

Kommende markedsføringsaktiviteter er endnu ikke konkretiseret, da meget stadig afhænger af myndighedernes retningslinjer vedrørende coronavirus herunder ikke mindst forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Turister på Kulhuse Strand.  Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth JensenTurister på Kulhuse Strand.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.