Frederikssund Kommunes logo
17. juni 2020

Stor spørgelyst ved digitalt borgermøde

Investeringsplan 2021 – 2030 var overskriften for det første digitale borgermøde, som Frederikssund Kommune holdt den 16. juni 2020. Investeringsplanen kommer til at rumme forslag til kommunale anlægsinvesteringer over de næste 10 år for i omegnen af en mia. kr. 

Mange forslag

Undervejs i mødet kunne borgerne byde ind på både mail, chat og telefon med forslag eller spørgsmål til politikerne. Byrådet modtog således 45 spørgsmål og forslag fra borgerne under mødet.

- Jeg er meget glad for at vi afprøvede denne mødeform. Det viste, at vi sagtens kan komme i kontakt med borgerne digitalt, og at borgerne også interesserer sig for den kommende investeringsplan. Der kom mange gode spørgsmål og forslag ind, som vi politikere nu tager med os videre ind i de kommende forhandlinger om investeringsplanen. Vi kan disponere omkring en mia. anlægskroner over de næste 10 år, og med inputtene fra det digitale borgermøde har borgerne nu gjort deres til at sætte navn på, hvordan pengene skal bruges. Det vil vi i Byrådet meget gerne kvittere for, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Fra havnebad til cykelstier

Spørgsmålene og ideerne fra borgerne bredte sig over en lang række emner. Således spurgte flere ind til forbedret trafiksikkerhed for cyklisterne både ved Slangerup og i Kulhuse. Trafiksikkerheden var også i fokus i forhold til etablering af et nyt børnehus i den sydlige del af Frederikssund. Også inden for kultur- og fritidsområdet var der mange ideer. Her gik forslagene både på et aktivt kulturhus i Slangerup, Byens Hus i Skibby samt forslag om både et koncerthus og havnebad i Frederikssund. Endvidere kom der forslag om at bruge anlægskroner til renovering af daginstitutioner og skoler herunder både institutionernes udearealer og indendørsområder. Endelig gik flere spørgsmål på om politikerne ville prioritere investeringer i naturen, så der bliver bedre mulighed for at færdes i og opleve naturen i kommunen.

Ideer med i videre forhandlinger

Mens de mange spørgsmål blev læst op på borgermødet kunne politikerne lytte med, og de mange input fra borgerne vil på den måde indgå som en del af det fremadrettede politiske arbejde med Investeringsplan 2021 – 2030.

Hen over sommeren holder Byrådet to budgetseminarer, hvor investeringsplanen skal drøftes. Forslaget til budget for 2021 – 2024 kommer i høring i løbet af efteråret og skal vedtages endeligt af Byrådet den 7. oktober 2020, oplyste borgmester John Schmidt Andersen som afslutning på borgermødet.

Fingre på tastatur. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Der var stor spørgelyst blandt borgerne ved det digitale borgermøde tirsdag den 16. juni 2020.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.