Frederikssund Kommunes logo
12. juni 2020

Digitalt borgermøde om Investeringsplan 2021 - 2030

På det digitale borgermøde får borgerne viden om byrådets arbejde med en investeringsplan. Samtidig giver det Byrådet mulighed for at få input fra borgerne til Investeringsplan 2021 – 2030. Mødet finder sted

tirsdag den 16. juni kl. 19-21.

Borgermødet bliver holdt digitalt via Skype, så man kan deltage hjemme fra lænestolen. Borgerne kan under mødet indsende ideer og spørgsmål via en chatfunktion eller via telefon eller mail.  

- Frederikssund Kommune skal være kendt som en udviklingsorienteret kommune, og der er mange ønsker i spil på anlægsområdet. I Byrådet ønsker vi en langsigtet strategi for anlægsområdet, og derfor laver vi nu en investeringsplan, der strækker sig over en tiårig periode. Jeg er meget spændt på vores første digitale borgermøde og håber, at borgerne vil bidrage med gode og konstruktive forslag til kommende anlægsinvesteringer, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Tre temaer

Efter en introduktion fra borgmester John Schmidt Andersen og kommunaldirektør Torben Kjærgaard vil mødet blive inddelt i følgende tre temaer:

  • Klima, natur og infrastruktur
  • Velfærd og sundhed
  • Børn, skoler og fritidsliv

Hvert tema indledes med en præsentation af direktøren for det pågældende område. Direktøren står også til rådighed for spørgsmål.

Mødet slutter med, at alle partierne reflekterer over, hvad de har hørt på mødet og hvad de vil tage med i det videre arbejde med strategien.

Sådan deltager du

Alle er meget velkomne til at deltage i det digitale møde.

Har du et forslag eller et spørgsmål til investeringsplanen kan du enten bruge chat-funktionen i Skype eller
sende en mail på borgermoede@frederikssund.dk eller
ringe på et af følgende tlf. numre: 23 42 15 56 eller 24 27 39 43.

Bæredygtig og udviklingsorienteret kommune

Det digitale borgermøde er en del af processen frem mod vedtagelsen af en ny investeringsplan for Frederikssund Kommune. Investeringsplanen skal understøtte Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen.

Der er i arbejdet med det kommende års budget (budget 2021-2024) budgetlagt med 272,3 mio. kr. til realisering af investeringsplanen. Ser man på hele investeringsplanens perspektiv (2021 – 2030) er der tale om anlægsinvesteringer for omkring en mia. kr.

Investeringsplanen kommer til at indgå i drøftelserne om budget 2021 – og kommer dermed også til at indgå i det samlede høringsmateriale om budget 2021.

Fingre på tastatur. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.