Frederikssund Kommunes logo
17. juni 2020

9. klasser prøvede kræfter med ungdomsuddannelser

På Frederikssund Gymnasium og U-Nord var der besøg af elever fra folkeskolens 9. klasse mandag og tirsdag den 15. og 16. juni. Årsagen var en invitation fra Campus Frederikssund til alle de skoleelever, der er indskrevet til en ungdomsuddannelse efter sommerferien, om at komme på besøg og snuse lidt til studielivet som ung.

- Der var jo noget luft i kalenderen både hos os og i folkeskolerne, fordi der er færre eksamener i år på grund af corona. Derfor tænkte vi, at hvis vi kunne gøre noget for at lette elevernes overgang fra skole til ungdomsuddannelse, så var det værd at prøve, fortæller Agnethe Dybro Pedersen, der er rektor på Frederikssund Gymnasium. Herefter blev der etableret kontakt til U-Nord og skolelederne i kommunen, og inden længe var de to introdage en realitet.

Og den særlige intro til det nye sted og de nye fag har været en positiv oplevelse forklarer rektoren:

- Vi har mødt nogle meget motiverede, åbne og positive elever, men også en smule stille elever, som man jo nok er, når man første gang kommer et nyt sted, siger Agnethe Dybro Pedersen.

Giver godt indblik

Også blandt 9. klasserne, som har fået lov til at snuse lidt til studielivet, er der positive reaktioner.

- Det har givet et godt indblik i hvordan timerne er og hvilke krav, der bliver stillet. Det er anderledes end i folkeskolen, fordi man rykker rundt i forskellige lokaler og ikke er sammen med den samme klasse hele tiden, fortæller Frederik Rysbjerg Jensen, der indtil sommerferien er elev i 9. klasse på Jægerspris Skole.

Også Nikita Schou fra Jægerspris Skole har været på Frederikssund Gymnasium i to dage, og hun ser frem til at komme i gang med studielivet efter sommerferien:

- Jeg glæder mig mest til at prøve noget nyt, og så har det været godt at se nogle af de lærere, vi skal have efter sommerferien, fortæller hun.

9. klasserne har i løbet af de to dage prøvet kræfter med en række fag, blandt andet matematik, drama, kemi/fysik, informatik, teknologi, kommunikation og IT og idræt.

Afmystificerer ungdomsuddannelserne

I et af klasselokalerne sidder otte elever fra forskellige 9. klasser i kommunen. Lektor i informatik, Heidi Degnemark, har delt eleverne i to grupper og givet dem en opgave, som består i at lave skiltning til to hvide døre på en fiktiv café, så man kan se, at det er indgangen til toiletterne. Her får eleverne øvet sig i både at tænke i kommunikative og designmæssige baner. En af grupperne byder – blandt flere andre ting – ind med en ide om at sætte en toiletrulle på ydersiden af toiletdøren. En intuitiv løsning, så ingen er i tvivl om, hvad der er bag døren.

Tre 9. klasses elever i gang med gruppearbejde på Frederikssund Gymnasium. Foto: Frederikssund Kommune.Tre 9. klasses elever i gang med gruppearbejde på Frederikssund Gymnasium. 

- Opgaven her er at gå fra problemstilling til ide og prototype på under en time. De er nysgerrige og meget på. Og de trækker på deres viden fra folkeskolen om f.eks. farvelære, fortæller Heidi Degnemark. Hun vurderer, at dette to dages introforløb er med til at afmystificere ungdomsuddannelserne og skabe en første kontakt mellem eleverne og deres kommende lærere.

Elever fordybet i gruppearbejde. foto: Frederikssund Kommune.Elever fordybet i gruppearbejde. 

Formanden for uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V), er også glad for det nye samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i kommunen:

- Vi har en god tradition for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Frederikssund Kommune. Det ser vi blandt andet hvert år ved Campus XL-dagen, hvor de store klasser i folkeskolen inviteres til uddannelsesmesse på Campus Frederikssund. Og det glæder mig at se, at samarbejdet også kan rumme et særligt introforløb på ungdomsuddannelserne for 9. klasserne til gavn for en smidigere overgang for eleverne mellem folkeskolen og det videre uddannelsesliv. Ved at samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner kan vi udvikle fagligheden og dermed lægge grunden til endnu mere attraktive ungdomsmiljøer i Frederikssund Kommune, fastslår Morten Skovgaard.

Mulig gentagelse

Rektor på Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen beskriver det særlige introforløb som ’en sjov ide, der heldigvis kunne lade sig gøre’, fordi årets skoleafslutning for alle har været anderledes end normalt. Derfor er det ikke givet, at noget lignende uden videre kan gentages til næste år.

- Men hvis der bare skal to dage til for at forberede skoleeleverne på, hvad der venter efter sommerferien, så de glæder sig på den gode måde, så må vi snakke med skolefolkene for at se, om det kan lade sig gøre. Det er helt klart en overvejelse værd, om det kan leve videre, fastslår Agnethe Dybro Pedersen.

Fotos: Frederikssund Kommune.