Frederikssund Kommunes logo
4. juni 2020

167 tons CO2 sparet i 2019

I oktober 2019 vedtog Frederikssund Byråd en klimastrategi, der indeholder en målsætning om, at Frederikssund Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dertil sigtes mod at kommunen som geografisk område skal være CO2-neutral i 2045. Da Teknisk Udvalg holdt møde onsdag den 2. juni var en af sagerne på dagsordenen den årlige status på kommunens CO2-udledning. Og det går i den rigtige retning, idet den samlede udledning fra 2018 til 2019 er reduceret med 2,3% svarende til 167 tons CO2. 

Bygninger og transport

Frederikssund Kommunes CO2-udledning kommer primært fra de kommunale bygningers energiforbrug samt fra transport. Og det er også inden for disse to områder, at reduktionerne af CO2-udledningen er sket. Udledningen fra den kommunale bygningsmasse er således fra 2018 til 2019 faldet med 93 tons CO2 (1,4%). Det skyldes primært en række energiforbedrende foranstaltninger, der er foretaget i perioden, samt større opmærksomhed på brug af lys og varme. Samtidig er udledningen fra den kommunale bilkørsel faldet med 74 tons (10,6%), hvilket skyldes den kontinuerlige fornyelse af den kommunale bilpark til køretøjer med en bedre brændstoføkonomi. Med budgettet for 2020 blev der endvidere afsat penge til at begynde at indføre hybrid- og elbiler.

40% reduktion på 10 år

Frederikssund Kommune indgik i 2009 en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Siden da er kommunen blevet klimaplus-kommune og har som sådan forpligtet sig til årligt at nedbringe CO2-udledningen med 2%. Kigger man på hele perioden fra 2009 til 2019, så er den samlede udledning af CO2 faldet med samlet set 40% over årene, og Frederikssund Kommune lever dermed mere end op til målsætningen i klimaaftalen.

Nedenfor kan du se sammenligningen af CO2-udledningen fra 2018 til 2019 for Frederikssund Kommunes bygninger og transport. Den faktiske udledning i 2019 er lavere end det fremgår af tabellen, men for at kunne sammenligne udviklingen år for år er tallene for 2019 korrigeret med de samme emissionsfaktorer som gjaldt i 2018. Negative procenttal angiver en stigende udledning inden for det pågældende område.

Frederikssund Kommune20182019reduktion
ton pr. år  ton pr. år 
Administrationsbygninger411403

2,0%

Skoler, SFO, klubber og specialskoler  2.2912.2511,8%
Daginstitutioner4914900,2%
Ældrepleje1.0931.0503,9%
Klubber94877,7%
Specialinstitutioner825845-2,4%
Kulturinstitutioner283286-1,1%
Andre1198627,9%
Idræt981997-1,6%
Bygninger i alt6.5886.4951,4%
Bilkørsel57650212,9%
Færgetransport1211210%
Transport i alt69762310,8%
Frederikssund Kommune i alt7.2857.1182,3%

Kyndbyværket og vindmølle. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Kyndbyværket og vindmølle.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.