Frederikssund Kommunes logo
7. januar 2020

Planstrategi 2019 – Fremtidens Frederikssund

Frederikssund Byråds vision og strategi for udvikling af kommunen er formuleret i Planstrategi 2019, Fremtidens Frederikssund. Med baggrund i den tidligere planstrategis tema om ”De gode forbindelser” samt i FNs verdensmål har Byrådet hermed sat ord på de kommende års udvikling inden for områderne: vores byers fremtid, udviklingsområder, fjordlandet, grøn omstilling samt infrastruktur. Planstrategien er skrevet ud fra Byrådets ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen.

Udviklingsområder

Planstrategien udpeger blandt andet syv udviklingsområder i Hornsherred, hvor Byrådet ønsker at fremme turisme og sikre de langsigtede muligheder for boligudvikling. Udviklingsområderne skal herefter godkendes på nationalt plan, inden der kan arbejdes videre med dem i en kommende kommuneplan.

Inddragelse af borgerne

Undervejs i forløbet har strategien været i offentlig høring i ni uger hen over sommeren, ligesom der har været afholdt et borgermøde, hvor borgerne kunne komme med input og forslag til strategien. Planstrategien bliver fornyet hvert fjerde år og sætter rammerne for den kommende revision af kommuneplanen, der skal vedtages endeligt senest inden udgangen af 2021.

Læs også nyheden ”Stor interesse for Planstrategi 2019”.

Læs den vedtagne planstrategi på vores hjemmeside.