Frederikssund Kommunes logo
7. januar 2020

Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri forlænges

Byrådet har sagt ja tak til at fortsætte samarbejdet med Dansk Byggeri Nordsjælland om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i en ny toårig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Nordsjælland, U/NORD og TEC.

Endnu flere unge i Frederikssund Kommune skal i erhvervspraktik eller på besøg på en byggeplads. Derfor forlænger Frederikssund Kommune partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri Nordsjælland og erhvervsskolerne U/NORD og TEC for en ny toårig periode, hvor parterne hjælper hinanden med at give eleverne i folkeskolen et indblik i de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver.

- Hvis vi skal have flere unge til at kende, vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så er samarbejde vejen frem. Vores erfaring efter de to første år er, at når erhvervsskoler og virksomheder åbner døren for de unge, har vi en unik mulighed for at give eleverne en forsmag på både ungdomsuddannelserne og det arbejde, der venter bagefter. Partnerskabsaftalen har sammen med projektet FUEL haft stor betydning for, at vores unge har fået et solidt grundlag at vælge deres ungdomsuddannelse ud fra, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen.

Udover at samarbejde om en særlig indsats i folkeskolen, så hjælper parterne også hinanden med at finde lærepladser til alle, der vælger en erhvervsuddannelse, samt at opkvalificere ledige til et job i byggebranchen.

- Der sker bare noget med de unges opfattelse af et fag, når de får lov til fx at arbejde med træ eller opleve alle processerne på en byggeplads. Derfor er jeg meget glad for, at Frederikssund har valgt at forlænge partnerskabsaftalen. Vi har brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, hvis vores lokale virksomheder også i fremtiden skal kunne finde de medarbejdere, som de har brug for i nærområdet. Allerede nu er det en udfordring for nogle af vores virksomheder, siger Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland.

Frederikssund er en ud af i alt 46 kommuner, som har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Partnerskabsaftalen bliver præsenteret og officielt underskrevet mandag den 13. januar.