Frederikssund Kommunes logo
17. januar 2020

Ny sti mellem St. Rørbæk og Vinge på vej

I dag kan borgere i St. Rørbæk og Snostrup cykle og gå til Vinge og supercykelstien ad en asfalteret og oplyst sti. Den foreslåede placering af det kommende Fællesmagasin i Vinge vil imidlertid betyde, at stiforbindelsen fra St. Rørbæk og nordpå – til det øvrige stinet i kommunen – vil blive afbrudt.

Det er selvfølgelig et problem, og derfor har politikerne i Teknisk Udvalg bedt forvaltningen om at udarbejde et nyt stiforløb, så St. Rørbæk og Snostrup også fremover vil have en stiforbindelse til supercykelstien, Vinge og det øvrige stinet.

Administrationen skal nu udarbejde forslag til den præcise placering af en ny sti, som kan blive politisk behandlet på udvalgets næste møde. Det er ønsket, at stien bliver så hurtig klar, så det ikke kommer til at give nævneværdig gene for borgerne. Når de planmæssige forhold er i orden, vil selve etableringen kunne ske inden for en måned. Det forventes derfor at stien kan stå klar i første halvdel af 2020.

Stien mellem St. Rørbæk og Vinge i aftenskumringen. Foto: Frederikssund Kommune.Stien mellem St. Rørbæk og Vinge i aftenskumringen. Foto: Frederikssund Kommune.