Frederikssund Kommunes logo
2. januar 2020

Lokalplan for Fællesmagasinet i høring

I slutningen af 2016 besluttede Byrådet at indgå en betinget grundkøbsaftale med Slots- og Kulturstyrelsen om et areal i Vinge til opførelse af et magasin til arkivalier fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Magasinet skal anvendes til at sikre bevarelsen af den danske kulturarv. 

Lokalplanen for området, der omfatter et areal på 5,8 hektar, er nu sendt i otte ugers offentlig høring fra 23. december 2019 til 17. februar 2020.

Fællesmagasinet placeres syd for S-togsbanen og den kommende Vinge Station tæt ved den kommende tilkørsel til Frederikssundsvej. Fællesmagasinet vil komme til at bestå af fire bygningsdele, som vil blive mellem 6 og 15 meter høje, og hele byggeriet skal af sikkerhedsmæssige årsager omkranses af hegn. Grundet bygningens størrelse og høje placering i landskabet vil Fællesmagasinet fremstå som et landmark i området.

Det er et politisk ønske i Frederikssund Kommune at sikre, at der skabes en god sammenhæng mellem byggeriet, Vinges grønne hjerte og de omkringliggende områder. Der er i øjeblikket dialog mellem Frederikssund Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan dette kan gøres.

Det kommende fællesmagasin i Vinge. Visualisering: Gottlieb Paludan Architects.Det kommende fællesmagasin i Vinge. Visualisering: Gottlieb Paludan Architects.