Frederikssund Kommunes logo
8. januar 2020

Grønt Danmarkskort

Staten har bedt alle Danmarks kommuner om at bidrage med udpegninger af arealer til et nationalt kort over eksisterende og mulige fremtidige naturområder i landet. Udpegningerne foretages i kommuneplanlægningen og samles i et nationalt Grønt Danmarkskort efterhånden som kommunerne får færdiggjort opgaven.

Frederikssund Kommune har foretaget sin udpegning til Grønt Danmarkskort i december 2019 med Byrådets vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Forud for udpegningen af Grønt Danmarkskort var der allerede udpegninger af naturområder i kommuneplanlægningen. Disse tidligere udpegninger afløses nu af Grønt Danmarkskort. Udpegningerne var i vidt omfang foretaget af Frederiksborg Amt, men blev overtaget og videreført i kommuneplanlægningen, da amterne blev nedlagt i 2007.

Store naturværdier

Frederikssund Kommune er en kommune med store naturværdier. Kommunens samlede areal er på ca. 25.000 ha og mere end 5.000 ha er eksisterende natur. Derudover peges der i kommuneplantillægget på en række områder som kan udvikles til natur, så det samlede naturareal i Grønt Danmarkskort kan komme op på ca. 7.000 ha.

Etablering af ny natur vil kræve aftaler med lodsejerne eller køb af jorden, og det er en langsigtet plan, hvor både staten og private formodes at bidrage sammen med kommunen. Indenfor Frederikssund Kommunes grænser kendes allerede lignende opkøb, idet HOFOR sammen med Naturstyrelsen i en årrække har opkøbt jord til skovrejsning syd og vest for Slangerup og har plantet en række nye skovområder, som vil bidrage til beskyttelsen af vigtige grundvandsressourcer.

Fortsat dialog

- Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Grønt Danmarkskort besluttet, at en række af udpegningerne skal drøftes videre herunder med lodsejerne i forbindelse med Kommuneplan 2021. Drøftelserne vil både omfatte en række områder, som er udpeget til Grønt Danmarkskort, hvor udpegningerne evt. kan blive ophævet og en række områder, som ikke er blevet udpeget, men hvor der evt. kan ske nyudpegning. Nogle af udpegningerne til Grønt Danmarkskort bliver således genovervejet i forbindelse med kommuneplan 2021, understreger formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V).

Du kan læse byrådets behandling af tillægget i referatet fra Byrådets møde den 18. december 2019 (sag 249).