Frederikssund Kommunes logo
13. januar 2020

Fornyet partnerskabsaftale om uddannelse

Frederikssund Kommune har i flere år haft et partnerskab med Dansk Byggeri og erhvervsuddannelserne U/NORD og TEC i Frederikssund med det formål at sikre bygge- og anlægsvirksomhederne tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden. Helt konkret skal partnerskabet sikre, at der er unge nok, der vælger en erhvervsuddannelse, og at der er lærepladser nok til dem alle. Partnerskabet udløb med udgangen af 2019 og blev mandag den 13. januar 2020 fornyet for de næste to år ved underskrivning af aftalen hos firmaet 3Byg i Frederikssund.

Partnerskabaftalen underskrives. Fra venstre: Tove Svejstrup Christensen, John Schmidt Andersen, Tina Steinbrenner og Jørgen Simonsen. Foto: Frederikssund Kommune.Partnerskabaftalen underskrives. Fra venstre: Tove Svejstrup Christensen, John Schmidt Andersen, Tina Steinbrenner og Jørgen Simonsen.

Aftalen får flere på erhvervsuddannelse

- Det glæder mig, at vi kan genunderskrive vores aftale. Det er vigtigt, at de unge opdager, at det ikke kun er lykken at ende med et slips og jakkesæt, men at det også giver glæde at skabe noget med sine hænder. Og denne aftale hjælper os netop til at få flere ind på erhvervsuddannelserne, fastslog borgmester John Schmidt Andersen (V) ved underskrivelsen af aftalen.

Aftale har været succes

Frederikssund Kommune var i 2018 en af de kommuner i landet, der opfyldte regeringens mål om at 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse. Og det skyldes ikke mindst partnerskabet og det FUEL-projekt, som indtil videre har været en af de væsentlige, konkrete indsatser i partnerskabet. FUEL-projektet har haft til formål at fokusere på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder. Også de afholdte Campus XL-dage i 2018 og 2019, hvor folkeskoleelever har kunnet møde over 100 uddannelsesretninger og mere end 30 virksomheder, har været en stor succes, og har været med til lægge fundamentet for en god søgning til erhvervsuddannelserne.

Konkrete indsatser

Men målsætningen, om hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der skal søge ind på en erhvervsuddannelse, øges i 2025 til 30%. Derfor er der al mulig grund til at forny og forlænge partnerskabsaftalen, og i den nye aftale er der også formuleret en række konkrete indsatser, som skal realiseres. Således skal der igennem de kommende to år blandt andet sikres et fortsat samarbejde mellem folkeskoler og lokale virksomheder, samarbejde om bedre erhvervspraktik for folkeskoleelever samt tilbydes ”Byggeboxen”, hvor elever fra 4.-7. klasse kan blive klogere på byggeriets verden. Endvidere skal partnerskabsaftalen være med til at fremme en opkvalificering af ledige og en opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere til at kunne bestride faglærte jobs.

Den fornyede partnerskabsaftale gælder for årene 2020 – 2021 og blev underskrevet af borgmester John Schmidt Andersen, formanden for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen, Uddannelsesdirektør på U/Nord, Tina Steinbrenner og EUD-direktør på TEC, Tove Svejstrup Christensen.

Læs også følgende nyheder, der udspringer af partnerskabet:
På opdagelse i erhvervslivet.

På opdagelse i alverdens karrieremuligheder

Aftalen er underskrevet. Fra venstre. Tina Steinbrenner, Tove Svejstrup Christensen, John Schmidt Andersen, Jørgen Simonsen og Peter Kyster fra firmaet 3Byg, der lagde lokaler til underskrivelsen. Foto: Frederikssund Kommune.Aftalen er underskrevet. Fra venstre. Tina Steinbrenner, Tove Svejstrup Christensen, John Schmidt Andersen, Jørgen Simonsen og Peter Kyster fra firmaet 3Byg, der lagde lokaler til underskrivelsen.

Underskrifterne på aftalen. Foto: Frederikssund Kommune.Underskrifterne på aftalen. 

Fotos: Frederikssund Kommune.