Frederikssund Kommunes logo
7. februar 2020

Møde om Fællesmagasinet

I december 2016 indgik Frederikssund Kommune en betinget aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om køb af en byggegrund i den sydlige del af Vinge. Her ønsker styrelsen at opføre en magasinbygning til arkivalier fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Indtil den 17. februar er lokalplanen for Fællesmagasinet i offentlig høring, og som led i høringsprocessen havde Frederikssund Kommune inviteret til borgermøde om sagen.

Mange spørgsmål

Det var formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech, der bød velkommen, hvorefter projektlederen for Vinge, Dennis Ravn, præsenterede indholdet i den lokalplan, der er i høring. Undervejs kom der mange spørgsmål og heriblandt også kritiske røster fra salen. Generelt var holdningen blandt borgerne, at Fællesmagasinet er for stort og ikke passer ind på den påtænkte placering.

Der blev således spurgt ind til baggrunden for placeringen af magasinet, dets størrelse og mulighed for evt. udvidelser senere, ny stiføring uden om magasinet mv. 

Høring indtil 17. februar

Den offentlige høring om lokalplan 136 for Fællesmagasinet varer indtil den 17. februar.