Frederikssund Kommunes logo
1. december 2020

Ny chefgruppe på plads

På baggrund af udviklingsprojektet ”Sammen om Frederikssund” er der sket en række organisatoriske justeringer i Frederikssund Kommune. Med besættelsen af fem chefstillinger er den nye chefgruppe nu på plads.

Udviklingsprojektet ”Sammen om Frederikssund” skal sikre en fælles organisatorisk retning i de kommende år og understøtte et tværgående samarbejde i organisationen, der skaber energi, motivation og arbejdsglæde. Den nye chefgruppe bliver en væsentlig faktor i at få ”Sammen om Frederikssund” til at leve. 

Ændringer i organisationen

Som første fase i udviklingsprojektet er der pr. 1. oktober 2020 gennemført en række organisatoriske justeringer, som bl.a. indebærer, at det hidtidige Center for Politik, Sundhed og Personale er nedlagt. I stedet er der etableret et nyt center for Politik og HR og et nyt center for Sundhed og Forebyggelse, der samler en række sundhedstilbud og Døgnplejen. Ydermere er socialpsykiatrien flyttet fra ældre- og voksenområdet til Job- og Borgercenteret for at styrke beskæftigelsesperspektivet.

- Formålet med de organisatoriske ændringer er, at vi med den nye organisation ønsker dels at skabe en robust og velfungerende organisation, som er forudsætningen for at skabe attraktive arbejdspladser med fokus på kerneopgaven. Og dels at sikre, at vi organisatorisk er rustet til den fremtidige udvikling i den kommunale opgaveløsning til gavn for borgerne og virksomhederne, forklarer kommunaldirektør Torben Kjærgaard.

Chefstillinger besat

Siden den nye organisering kom på plads den 1. oktober 2020, har tre af stillingerne som centerchef været midlertidigt besat. En stilling er blevet ledig ved en intern rokade, og endelig er chefgruppen suppleret med et nyt medlem udefra.

De fem centerchefstillinger, som har været i spil, er nu besat af følgende personer:

 • Centerchef for Job- og Borgercenter:
  Amalie Pedersen, som har været ansat i Frederikssund Kommune siden 2013 – først som afdelingsleder og dernæst som souschef i Job- og Borgercenteret. Siden 1. maj 2020 har hun været konstitueret centerchef i Job- og Borgercenteret.
 • Centerchef for Sundhed og Forebyggelse:
  Charlotte Bidsted, der i det seneste år har været afdelingsleder for Sundhed og HR samt konstitueret centerchef for Sundhed og Forebyggelse. Inden da har hun blandt andet været ansat i Lyngby-Taarbæk og Fredensborg Kommuner som henholdsvis centerchef for Politik og Strategi samt udviklingschef.
 • Centerchef for Voksenstøtte og Ældre:
  Paw Holze Nielsen, som siden 2016 har været børne- og skolechef i Frederikssund Kommune. Paw Holze Nielsen kom til Frederikssund Kommune i 2007 og har tidligere også været chef for både dagtilbudsområdet samt kultur- og fritidsområdet.
 • Centerchef for Børn og Skole:
  Trine Venbjerg Hansen, der tidligere blandt andet har været pædagogisk udviklingskonsulent i Glostrup Kommune. De seneste tre år har hun været både afdelingsleder og sekretariatschef inden for børne- og skoleområdet i Vordingborg Kommune.
 • Centerchef for Politik og HR:
  Merete Pagter Møller, som har fem års erfaring fra Frederikssund Kommune – først som sekretariatschef og siden som afdelingsleder i Center for Politik, Sundhed og Personale og konstitueret centerchef for Politik og HR. Inden da har hun været digitaliseringschef i Frederiksberg Kommune samt sekretariats- og IT-chef i Solrød Kommune.

-En fornyet chefgruppe, som både består af gode kendte kræfter og en ny chef udefra bliver en vigtig ressource i den fortsatte udvikling af Frederikssund Kommune. Jeg er glad for, at vi har haft så kvalificerede egne kandidater til stillingerne, og at én af vores mest erfarne chefer har lyst til at prøve kræfter på et nyt driftsområde. At vi så også har fået en meget kvalificeret chef til at overtage børne- og skoleområdet gør det hele endnu bedre. Jeg glæder mig meget til samarbejdet i den nye chefgruppe, siger kommunaldirektør Torben Kjærgaard.

Hovedindgangen på Frederikssund Rådhus. Foto: Frederikssund Kommune.Hovedindgangen på Frederikssund Rådhus.

Foto: Frederikssund Kommune.