Frederikssund Kommunes logo
1. december 2020

Midlertidige besøgsrestriktioner indføres

Grundet stigningen i smittetallet har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Frederikssund Kommune omgående at indføre besøgsrestriktioner på omsorgscentre og Rehabiliteringsafdelingen.

De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale omsorgscentre, Rehabiliteringsafdelingen og private plejehjem indebærer:

  • at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation eller hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren.
  • at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende samt yderligere to faste nære pårørende), dog højst to ad gangen.
  • at besøg i andre situationer end de ovenstående skal foregå på udendørs arealer.

De kommunale omsorgscentre er allerede nu i gang med at lave besøgsrum med mere.

Beboerne kan fortsat forlade omsorgscentre og gå ture eller besøge pårørende.

Der indføres de samme restriktioner på private plejehjem som Attendo og Lykke Marie.

De midlertidige besøgsrestriktioner træder i kraft med det samme og det vides endnu ikke, hvor længe de vil være gældende.

Årsagen til besøgsrestriktionerne er den store stigning i smittetallet, der er sket henover weekenden den 28. og 29. november. Tirsdag den 1. december klokken 14 var smittetallet for Frederikssund Kommune på 71 nye smittede borgere de seneste syv dage. Det giver et incidenstal på 157,4 positive tilfælde pr 100.000 borgere de seneste syv dage.

Illustration af baketeriecelle fra Coronavirus - Grafik Pixabay