Frederikssund Kommunes logo
4. december 2020

Coronaen spreder sig i Frederikssund Kommune

Smittetallet er i den forgange uge steget yderligere. Fredag den 4. december klokken 14 viste tallene, at der er 85 smittede borgere i den seneste uge i Frederikssund Kommune. Det giver et incidenstal på 188,4 smittede borgere pr. 100.000 borgere den seneste uge. Coronaen spreder sig altså fortsat i kommunen. Hovedparten af de smittede borgere bor i eller tæt på Frederikssund by (cirka 60 procent). Men der er smittede borgere i alle kommunens bysamfund. Aldersmæssigt fordeler de smittede borgere sig mellem 0 og 84 år.

Statens Serum Instituts kort over smittetallet i Frederikssund Kommune den 4. december 2020.

Midlertidige besøgsrestriktioner

Grundet stigningen i smittetallet har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Frederikssund Kommune omgående at indføre besøgsrestriktioner på omsorgscentre og Rehabiliteringsafdelingen. Dette har været gældende fra den 1. december. Det betyder også, at brugerrådet på Tolleruphøj skal aflyse alle deres aktiviteter, da de ikke må komme på omsorgscentret.

Hjælp til isolation uden for hjemmet

En tredjedel af de smittede borgere der var kendskab til onsdag den 2. december boede sammen med andre smittede borgere. Kommunen råder over en række isolationspladser på Bautahøj, som muliggør at borgere kan isolere sig væk fra deres familie, så smitten ikke spreder sig i familien. Bekendtgørelsen for isolationsfaciliteter blev ændret i denne uge, så der ikke længere opkræves egenbetaling for kost.

Er du smittet og har du brug for at blive isoleret uden for hjemmet af hensyn til din familie, og har du ikke andre muligheder, kan du kontakte Frederikssund Kommune, som vil vurdere om du er berettiget til hjælp til selvisolation.

Kun få smittede på børneområdet

To skolebørn på henholdsvis Slangerup Skole og Ådalens Skole er testet positive og begges klasser samt enkelte andre er sendt hjem til test. Derudover er en medarbejder fra Troldhøj i Slangerup testet positiv og en vuggestuegruppe hjemsendt til test eller syv dages isolation. Endelig er medarbejder testet positiv på Græse Bakkeby, men idet pågældende ikke har været på arbejde er der ikke gjort yderligere.