Frederikssund Kommunes logo
29. april 2020

Kære medarbejder

Coronakrisen bevæger sig nu ind i en ny fase. Til at begynde med handlede det om at lukke og aflyse alt, der ikke var absolut nødvendigt. Nu begynder flere og flere tilbud at åbne delvist op igen, og selv om det er positivt, så er der formentlig stadig lang vej til en normal hverdag. 

Men vi er igennem den første svære periode, der har haft – og stadig har – en stor indvirkning på vores hverdag og arbejdsliv. I Frederikssund Kommune er vi lykkedes rigtig godt med alle de mange nye og anderledes opgaver, som denne særlige situation har ført med sig. Nu skal vi tage fat på en periode, hvor samfundet og de kommunale funktioner så småt begynder at genåbne. Skoler og dagtilbud var de første, og her er starten gået rigtig godt.

Den nye fase betyder også, at vi har reduceret antallet af møder i Krisestaben (som vi nu kalder Covid19-staben) og i sundhedsberedskabet. En større del af beslutningerne vil nu blive lagt ud til de respektive udvalg under Byrådet. Dermed forsøger vi at normalisere beslutningsprocessen og nærme os noget, der minder lidt mere om almindelig drift.

Fra hele Covid19-staben vil vi gerne sige tak til alle jer medarbejdere, som hver dag arbejder under anderledes vilkår. Vi har oplevet en enestående lyst og vilje hos medarbejdere og ledere til at få tingene til at fungere i en situation, hvor nye processer og arbejdsgange har udfordret os alle. Og sammen er vi nået langt – og vi skal endnu længere, for coronakrisen er ikke ovre. Vi må derfor forvente, at der jævnligt vil komme nye meldinger og retningslinjer fra myndighederne, som skal følges og implementeres.

I Frederikssund Kommune har vi sammen vist, at vi kan løse udfordringerne. Det kan vi også fremover ved fælles hjælp. Tusind tak for indsatsen.

De bedste hilsner fra hele Covid19-staben,

John Schmidt Andersen
Borgmester

Torben Kjærgaard
Kommunaldirektør

Helle Hagemann Olsen
Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Jan Milandt
Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur

Kristian Nabe-Nielsen
Direktør for Teknik, Erhverv og IT

Merete Pagter Møller
Afdelingsleder, Center for Politik, Sundhed og Personale