Frederikssund Kommunes logo
6. april 2020

Puljer til fritidslivet

Også kultur- og fritidslivet er presset i den aktuelle situation med Covid-19. Vi har derfor samlet et overblik over en række støttemuligheder. Der er tale om både faste puljer og såkaldte akutpuljer, som foreninger med flere kan søge i den aktuelle situation vi befinder os i.

Akutpuljer

Pulje til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer. Bemærk kort ansøgningsfrist: 29. maj 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsens nødpulje

Pulje til dækning af udgifter, som skyldes aflysninger af arrangementer på grund af Coronakrisen.

Liljeborgfondens pulje til udsatte børn og unge

Liljeborgfonden giver støtte til corona-relaterede projekter og driftsstøtte for udsatte børn og unge. Fonden har afsat en pulje på otte mio. kr. Du kan både søge til projekter med særlige aktiviteter, der vedrører krisen og dens konsekvenser, og om driftsstøtte.

Der er ansøgningsfrist den 4. maj 2020.

Læs mere på Liljeborgfondens hjemmeside.

Kompensationspulje til frivillige sociale organisationer

Kompensationspuljen er være målrettet frivillige sociale foreninger/organisationer, der i Danmark arbejder for og har sociale tilbud til målgrupperne sårbare/udsatte børn og deres familier, sociale udsatte voksne og borgere med handicap.

Tuborgfondets Akutpulje

Til ungeorganisationer der hjælper dem som er mest berørt af Corona-virussen.

Læs mere på Tuborgfondets hjemmeside

Ny Carlsbergfondets Akutpulje

Ekstraordinær pulje til genstart af kriseramte kunstmuseer.

Læs mere på Carlsbergfondets hjemmeside.

Trygfondens Akutpulje

Til sociale indsatser for sårbare grupper under den nuværende coronakrise. Desuden en pulje der kan hjælpe virksomheder med en social profil med en socialøkonomisk garanti.

Læs mere på Trygfondens hjemmeside.

Velliv Foreningens Akutpulje:

Støtter lokale indsatser for mental sundhed.

Læs mere på Vellivs hjemmeside.

Andre puljer

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar åbner nu op for at ansøge om En Håndsrækning. Formålet med En Håndsrækning er at hjælpe børn og unge fra udsatte familier, som har brug for akut økonomisk støtte til faglige og sociale aktiviteter, der styrker børnenes læring og evner til at klare sig godt i livet.

Det er muligt at ansøge om ’En Håndsrækning’ via Fonden for Socialt Ansvar mellem den 20. og 26. april 2020.

Læs mere på Egmontfondens hjemmeside.

Nordea Fondens ”Her bor vi-pulje”

”Her bor vi-puljen” skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer.

Læs mere på Nordea Fondens hjemmeside.

DIF og DGI’s Foreningspulje

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.

Tre drenge med en fodbold på DOMEN som Nordea Fonden sponsorerede i foråret 2016. Foto Kenneth Jensen.Arkivfoto fra indvielsen af DOME på Ådalens Skole i marts 2016, støttet af Nordea Fonden.

Foto: Kenneth Jensen.