Frederikssund Kommunes logo
30. april 2020

Ny fritidspolitik vedtaget

Forud for vedtagelsen af den nye fritidspolitik er gået en proces, hvor kultur- og fritidslivet er blevet inddraget i politikkens tilblivelse. Det er de fire samråd: Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturrådet i Frederikssund, Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd samt Handicaprådet, der sammen med politikerne i Fritids- og Kulturudvalget og kommunens egne kulturinstitutioner har medvirket til at skabe indholdet i fritidspolitikken.

- Jeg er rigtig glad for, at et enigt Byråd nu har vedtaget denne fritidspolitik. Den er mere visionær end den tidligere, og baserer sig i højere grad på vores værdier og på det fællesskab og sammenhold, der skabes på tværs af kommunen i kraft af kultur-, fritids- og idrætslivet. Samtidig fremhæver den de mange tilbud og muligheder, som vi kan være stolte af i Frederikssund Kommune, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V).

Også formanden for Fritids- og Kulturudvalget glæder sig over den nye politik:

- Politikken er et forsøg på at favne hele fritidslivet, så alle kan se sig selv i den, uanset om man er spejder, idrætsudøver eller kulturinstitution. Politikken er inddelt i forskellige temaer, der blandt andet fokuserer på hvordan vi samarbejder, hvad vi er gode til og på de ildsjæle, der er så vigtige for et godt foreningsliv, fortæller Jesper Wittenburg (S). Han kvitterer endvidere for det gode samarbejde mellem de involverede parter i arbejdet med politikken.

Temaerne

Politikken har været i høring hos de fire samråd og Handicaprådet fra den 7. februar til den 8. marts 2020, og efter Byrådets endelige vedtagelse den 29. april skal der nu laves konkrete handleplaner for de forskellige områder. Politikkens overordnede temaer er:

 • En kommune…
 • Dem der får det til at ske
 • Der hvor vi mødes
 • Det der samler os
 • Det der styrker og baner vej
 • Kultur- og fritidslivets DNA

Inden for hvert tema beskrives de særlige muligheder og styrker, der kendetegner det pågældende område. Samtidig er der formuleret en række målsætninger for området. Et lille udpluk af Fritidspolitikkens målsætninger er, at dialog og inddragelse skal prioriteres højt, aktiviteter og events skal synliggøres, byrumsudvikling og aktiviteter i det offentlige rum samt fokus på at få alle børn og unge tilknyttet kultur- fritids og idrætslivet.

Læs alle målsætningerne i Fritidspolitikken, som du finder under pkt. 70 på Byrådets møde den 29. april (version 7).

Vidste du…

Politikken indeholder også en lang række fakta, der understreger hvor bredt og omfangsrigt fritidslivet er i Frederikssund Kommune. Her kan man blandt meget andet læse, at: 

 • Spejderne uddanner natur-ambassadører.
 • Aftenskolerne i kommunen har mere end 100 forskellige tilbud til kommunens borgere over 18 år.
 • 26.667 af kommunens 45.332 borgere er medlem af en forening.
 • Frederikssund Bibliotekerne har i gennemsnit 221.500 besøgende hvert år.
 • De tre største idrætstilbud målt på andelen af 4.-10. klasser er fodbold (32 %), svømning (17 %) og håndbold (14 %).
 • Rejsestalden, som er Danmarks mindste kulturhus, er vært for over 200 arrangementer om året.
 • Aftenskolerne tilbyder kreative kurser, for bedsteforældre og deres børnebørn.
 • 67 % af alle voksne i Frederikssund Kommune dyrker regelmæssig idræt/motion i fritiden.

Læs meget mere fakta om fritids- og kulturlivet i Fritidspolitikken, som du finder under pkt. 70 på Byrådets møde den 29. april (version 7).

Statuen foran Langes Magasin i Frederikssund er brugt som forsideillustration på Fritidspolitikken. Foto: Frederikssund Kommune.Statuen foran Langes Magasin i Frederikssund er brugt som forsideillustration på Fritidspolitikken. Foto: Frederikssund Kommune.