Frederikssund Kommunes logo
27. april 2020

De fleste lokale virksomheder holder sig oven vande, men er bekymrede for fremtiden

I torsdags blev det første digitale møde afholdt i den nye ”corona-taskforce”, som Frederikssund Erhverv har taget initiativ til. Her blev der delt erfaringer om krisehåndteringen de seneste seks-syv uger, og de deltagende virksomhedsledere fortalte hver især om deres nuværende situation og fremtidsudsigter til de byrådsmedlemmer og folketingspolitikere, der også er med i taskforcen. 

”Vi kunne høre på de større virksomheder, at de generelt har været klædt godt på til krisens første tid. De har haft en sund drift, fyldte ordrebøger og et velfungerende kriseberedskab, og mange har derfor klaret sig fornuftigt indtil videre. Det betyder blandt andet, at vi endnu ikke har mistet så mange arbejdspladser, hvilket jo er positivt”, siger John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, og fortsætter:

”Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne og dermed bevare arbejdspladser, understøtte de mindre erhvervsdrivende og sikre lokal velfærd. Derfor er det meget brugbart for os politikere at få viden og input til, hvad vi skal have fokus på – direkte fra erhvervsfolkene. Jeg synes, at dialogen var rigtig konstruktiv, og jeg ser frem til de næste møder, hvor vi kan komme mere i dybden med nogle af de emner, der blev bragt på banen i torsdags”.

Opkvalificering af ledige og eventuelt hjemsendte medarbejdere samt fokus på at styrke aktiviteterne for lokal handel og turisme hen over sommeren var to af de konkrete emner, der skal behandles yderligere på de kommende møder i taskforcen.

Ny undersøgelse: 65 % af de lokale virksomheder har mistet omsætning

Sideløbende med opstarten af den nye taskforce har Frederikssund Erhverv også gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som 72 medlemsvirksomheder har svaret på over de senere uger.

Svarene viser blandt andet, at 65 procent af de adspurgte virksomheder har mistet omsætning under coronakrisen – heraf har knapt en tredjedel mistet mellem 75 og 100 procent af deres normale omsætning, otte % har mistet mellem 50 og 75% af omsætningen, 13% af virksomhederne har mistet mellem 25 og 50% af omsætningen og 15% har mistet mellem 0 og 25% af omsætningen. Blot 6% har øget deres omsætning. (se figur 1).

Se tilgængelig tabel efter grafen
Figur 1. Kilde: Frederikssund Erhvervs COVID-19-konsekvensanalyse.


Situationen for det lokale erhvervsliv er altså alvorlig, særligt for de mindre virksomheder, der naturligt nok ikke har den samme likviditet at tære på, når omsætningen pludselig falder drastisk. Undersøgelsen viser, at omkring hver fjerde virksomhed er i problemer - og enten usikre på, om de kan fortsætte, er lukningstruede eller allerede lukket permanent (se figur 2).

Se tilgængelig tabel efter grafen

Figur 2. Kilde: Frederikssund Erhvervs COVID-19-konsekvensanalyse.

”Der er ingen tvivl om, at den her krise har ramt vores erhvervsliv hårdt og pludseligt. Nogle virksomheder er meget trængte og har nærmest mistet al indtjening fra den ene dag til den anden. For en række af kommunens mellemstore og store virksomheder ser det lidt lysere ud på den korte bane. De har været godt kørende før krisen, og indtil nu har deres aktivitetsniveau ikke ændret sig markant i nedadgående retning. Vi oplever også, at virksomhederne arbejder hårdt på ikke at måtte afskedige for mange medarbejdere, og det skal de have ros for, siger Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund Erhverv.

Spørgeskemaundersøgelsen understreger, at omfanget af afskedigelser endnu ikke har været alarmerende. Antallet af arbejdspladser er således faldet med 2,9 procent hos de adspurgte virksomheder (se figur 3). Det harmonerer godt med, at en del virksomheder (26 procent) har benyttet muligheden for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation.

Se tilgængelig tabel efter grafen

Figur 3. For langt de fleste af de adspurgte virksomheder i Frederikssund Kommune har coronakrisen endnu ikke betydet mange afskedigelser. Beregninger viser, at antallet af arbejdspladser er faldet med 2,9 procent. Kilde: Frederikssund Erhvervs COVID-19-konsekvensanalyse.

På den korte bane har erhvervslivet i Frederikssund Kommune - over en bred kam - klaret skærene nogenlunde. Det ser dog mere foruroligende ud, hvis man kigger lidt ud i horisonten.

”Når vi er i dialog med de forskellige virksomheder, udtrykker de alle ret stor bekymring over, hvad fremtiden bringer på den lidt længere bane. Det kan vi sagtens forstå, for hvis den delvise nedlukning af samfundet varer ved, er de nationale hjælpepakker ikke tilstrækkelige. Desuden vil udviklingen i verdensøkonomien og på de forskellige eksportmarkeder få meget stor betydning for virksomhederne i Frederikssund Kommune - enten direkte eller indirekte. Vi kan også frygte, at de mange medarbejdere, der lige nu er hjemsendte på lønkompensationsordningen, ender med at blive afskediget, hvis fremtidsscenarierne ikke begynder at lysne. Derfor skal vi vende hver en sten og gøre alt i vores magt for at undgå for mange tabte arbejdspladser og lokale virksomheder, der må dreje nøglen om, lyder fra Peter Bo Andersen.