Frederikssund Kommunes logo
30. april 2020

209 nye boliger i Vinge

Den 19. februar 2020 besluttede Økonomiudvalget, at det er Boligselskabet Rosenvænget med Domea som forretningsfører, der skal opføre almene boliger i Vinge. Boligselskabet havde præsenteret fire forskellige scenarier for mulige etableringer af almene boliger i Vinge. På Byrådets møde den 29. april blev det så besluttet, at gå videre med det scenarie, der rummer flest boliger, nemlig i alt 209 boliger samt et P-hus med 112 p-pladser.

- Det er utroligt glædeligt, at et stort flertal nu har truffet beslutning om en model for etablering af over 200 almene boliger i Vinge. Med valget af dette projekt betyder det, at vi begynder at realisere visionen om et stationsnært område med en varieret boligmasse – både rækkehuse, etagebebyggelser og to høje punkthuse. Det vil være starten på den høje og tætte bebyggelse, vi ønsker i den centrale del af Vinge, fastslår borgmester John Schmidt Andersen. Han ser i øvrigt frem til et fortsat godt samarbejde med Rosenvænget/Domea, der allerede er et veletableret boligselskab i Frederikssund Kommune.

Punkthus på 10 etager

Det projekt, som boligselskabet nu skal realisere, indeholder et samlet etageareal på 17.750 m2, som fordeler sig på 10 rækkehuse i to etager, fire etagebebyggelser i to-seks etager og to punkthuse i henholdsvis otte og 10 etager, som angivet i Helhedsplanen for Vinge. Det sidste vil dog kræve en dispensation fra Lokalplan 076, og derfor har Byrådet tilkendegivet, at man et indstillet på at dispensere for bygningshøjden, så der kan bygges i 10 etager. Dertil etablerer boligselskabet også et parkeringshus med 112 p-pladser. P-huset etableres således, at der senere vil være mulighed for at udvide det i højden. 

Byggeriet kan begynde i år

Den videre proces for byggeriet er, at der på Byrådets møder i henholdsvis juni og august skal godkendes de nødvendige skemaer, for at byggeriet kan sættes i gang. Det ventes derefter, at boligselskabet kan påbegynde byggeriet senere på året.

Du kan læse hele sagsfremstillingen under pkt. 79 på Byrådets møde den 29. april.

Visualisering af en del af de kommende nye boliger i Vinge. Visualisering: Rosenvænget/Domea.Visualisering af en del af de kommende nye boliger i Vinge. Visualisering: Rosenvænget/Domea.

Oversigt over placeringen af det kommende byggeri. Visualisering: Rosenvænget/Domea.

Det kommende byggeri vil ligge stationsnært syd for S-togsbanen. Visualisering: Rosenvænget/Domea.