Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om gravetilladelse

Du skal ansøge om gravetilladelse til arbejder på offentlige veje, fortove og stier. Ligesom du skal søge gravetilladelse til arbejder på private fællesveje/fællesstier, når: 

  • arealet administreres efter reglerne om byzone
  • arbejdet udføres af andre bygherrer end vejmyndigheden.

Du kan ansøge via dette link.

I forbindelse med ansøgningen kan vejmyndigheden i kommunen bestemme, hvor i vejen nye ledninger skal være.

Vi vil altid kontrollere kontrollere arbejdet under udførsel og efter færdigmelding.

Kvalitetssikringsmaterialet skal altid kunne forefindes ved kontrol af det udførte arbejde.

Inden du ansøger skal du læse

Søg via WebGt

WebGt - Webbaserede grave- og rådighedstilladelser

Her finder du vejledning i hvordan du bliver oprettet som bruger, hvordan du opretter en ansøgning, får en godkendelse og hvilke oplysninger du kan give ved færdigmeldingen.

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente at vi behandler din ansøgning inden for ti arbejdsdage.

Ved arbejder på private fællesveje skal der foretages partshøring, og du må forvente yderligere fire ugers behandlingstid.

Arbejder der kræver Politiets tilladelse, f.eks. nedsættelse af hastighed, lukning, ensretning eller lysregulering af vej, vil forlænge behandlingstiden.

Billede af vej med gravearbejde