Frederikssund Kommunes logo

Døde dyr ved vej og strand

Hvad kan man gør hvis man finder et dødt dyr ved vej eller strand

Døde dyr på veje

Hvis man ser et eller flere døde dyr på Kommunens veje, skal man kontakte Frederikssund kommune, på tlf. 51 57 25 20, inden for Rådhusets åbningstid.
Uden for normal arbejdstid kan Frederiksborg Brand- og Redning, Løgimose 3, 3600 Frederikssund, tlf. 47 37 61 00, kontaktes.

Afhentning og bortskaffelse af døde dyr på kommunale gader og veje, sker i overensstemmelse med de fastlagte miljømæssige forhold, i henhold til gældende lovgivning.

Døde dyr på private fællesveje, skal fjernes af vejejeren.

Drejer det sig om dødt dyr på en statsvej, skal man henvende sig til Vejdirektoratet, tlf. 72 44 33 33. 
Statsvejene i Frederikssund Kommune er: Skovnæsvej, Lyngerupvej, Skibbyvej, Fjordlandsvej, J.F.Willumsens vej, Roskildevej, Frederikssundsvej og Hørupskovvej.

Der opsamles ikke døde dyr i naturen, dvs. udenfor kommunens veje.

Ved markerede/registrerede dyr, bliver dyret afleveret til Frederikssund Dyreklinik, der vil forsøge at finde ejeren. Ejeren søges kontaktet inden dyret afleveres til destruktion.

Døde dyr på stranden

Sæler, marsvin eller andre havdyr der skyller op på stranden, skal eventuelt fjernes af den der ejer stranden.
Kommunen fjerner normalt ikke disse, da vi er enige med Naturstyrelsen i, at mindre havpattedyr skal efterlades til naturligt henfald.
De døde havdyr får lov til at indgå i naturens husholdning, hvor larver og maddiker i døde sæler eller marsvin er godt foder til både fugle og fisk, der igen kan være byttedyr for eksempelvis rovfugle som havørne, som tit bygger reder langs kysterne.

Tilskadekomne dyr

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til Vagtcentralen på telefon 1812.