Frederikssund Kommunes logo

Klimaplan 2045 viser vejen til en fossilfri kommune

I Frederikssund Kommune har vi tilsluttet os DK2020-klimapartnerskabet, som forpligter os til at sætte fokus på, hvor og hvordan vi som kommune kan indfri Parisaftalens målsætninger, ved at:   

  • Reducere CO2-udledningen og gennemføre tiltag, der indfrier den politiske målsætning om klima-neutralitet i 2045
  • Tilpasse og ruste kommunen til de skadelige virkninger af klimaforandringer, der rammer både nu og i fremtiden
  • Dokumentere de miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af Parisaftalens målsætninger forventes at medføre
  • Sikre bred forankring af klimaindsatsen hos borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, som kan danne grundlag for at etablere innovative partnerskaber med et bæredygtigt perspektiv 

Den 21. juni 2023 vedtog Byrådet den nye klimaplan - Klimaplan 2045, som giver et samlet overblik over klimaindsatsen i Frederikssund Kommune. Klimaplanen står på skuldrene af en række eksisterende planer og politikker samt anbefalinger fra borgere og andre nøgleaktører. Særligt disse planer bidrager til at understøtte klimaindsatsen: Strategisk Energi- og Varmeplan, Mobilitetsplan 2023Klimatilpasningsplan 2023, Indkøbsstrategi 2022-2026 samt den tidligere klimahandleplan; Klimahandleplan 2020-2024.

Klimaplan 2045 bærer et DK2020-stempel på forsiden. Det betyder, at CONCITO og det internationale bynetværk C40 har godkendt, at klimaplanen lever op til den ambitiøse, internationale standard for klimaplanlægning "Climate Action Planning Framework" (CAPF). 

Klimaplanen 2045 er en ambitiøs plan der, udover målet om CO2-neutralitet i 2045, har et mål om at vi i 2030 vil reducere CO2 udledningerne med 80% i forhold til udledningerne i 1990.   

72 konkrete klimaindsatser

Til Klimaplan 2045 er der udarbejdet et indsatskatalog med 72 konkrete tiltag der beskriver, hvilke projekter der skal sættes i gang, hvis vi vil nå klimamålene. Indsatskataloget indeholder 5 indsatsområder og 72 konkrete klimatiltag og der vil løbende blive gjort status på gennemførslen af initiativerne, som bl.a. vil blive formidlet her på hjemmesiden.

De fem indsatsområder er:

  1. Energi
  2. Transport
  3. Natur og landbrug
  4. Klimatilpasning 
  5. Adfærd og forbrug

Du kan læse Klimaplanen og de konkrete indsatser ved at klikke på links herunder:

Klimaplan 2045

Indsatskatalog til Klimaplan 2045

Climate Action Planning Framework" (CAPF)   


Link til Solceller

Foto: Kenneth Jensen.