Frederikssund Kommunes logo

Kulturstier

Kulturstier – sans med os er et tiltag, der betyder, at alle 4 og 5 årige i kommunens dagtilbud møder lokale kulturinstitutioner i et forløb, som er udviklet i samarbejde mellem børnehuse og kulturinstitutioner.

Kulturstier startede i 2014 som et to årigt udviklingsprojekt finansieret af Uddannelsesudvalgets kvalitetspulje. I dag er det et fast tiltag, som finansieres via en pulje baseret på en betaling pr. barn og som sikrer, at børnene introduceres til litteraturen, musikken, billedkunsten og kulturarvens verden.

Kulturstiernes forløb

I den oprindelig udgave var kulturstierne målrettet de fireårige, men tiden viste, at det var for meget på et år og forløbene er derfor fordelt sådan, at de fireårige kommer på Biblioteket og får besøg af musikskolens Musikpatrulje. De femårige kommer på besøg på Færgegården og Willumsens Museum.

I den oprindelige udgave var også naturen med som et forløb. Dette imidlertid ikke længere med, men der arbejdes på en genintegration i et nyt format.

På biblioteket

På biblioteket skal de fireårige hjælpe med at finde bogstaver. Der har nemlig været en bogstavtyv på spil. Heldigvis gemmer bogstaverne sig mellem bøgerne – undtagen et!! Efter jagten på bogstaver læses et uddrag af Bogstavtyven, hvor bogstaven A er blevet stjålet. Det kommer der nogle sjove ord ud af.

Udover forløbet møder børnene deres lokale bibliotek og får måske mod på at spørge bibliotekarerne til råds næste gang de kommer.

Musikpatruljen

Musikpatruljen består af tre professionelle musikere, som med hhv. kontrabas, tværfløjte og violin tager børn og voksne med på legende og musikalske eventyr. Udover klassiske børnesange som Oles nye autobil, Mariehønen evigglad mv. præsenteres de 4 årige for klassiske stykker af Bach, Mozart m.fl.

Musikpatruljen besøger børnehusene tre tirsdage i træk.

Frederikssund Museum Færgegården

På Færgegården skal de femårige på en tidsrejse, der bringer dem tilbage til oldtiden. De skal lege sig igennem livet i jæger- og samlersamfundet, hvor der skydes med bue og pil og samles føde i naturen. Derudover skal blive klogere på, hvad arkæologien kan fortælle os – og hvor meget viden noget som en almindelig skraldespand kan give os.

Willumsens Museum

På Willumsens Museum skal de femårige prøve kræfter med billedkunsten såvel som skulpturens verden. Børnene kommer på museet to gange, hvor de kommer rundt på museet og bliver bekendt med J.F. Willumsens værker og særegenhed. Der er dialog og forskellige øvelser knyttet til de forskellige værker, ligesom der i løbet af de to besøg er konkrete workshops med maling mellem hænderne og på det store lærred, som er sat i op i haven.

Før-under-efter

Fælles for de fire forløb er, at de er udviklet i et samarbejde mellem kulturformidlerne og det pædagogiske personale. Formålet med denne metode er, at forløbene forbliver relevante og at de giver mening i dagtilbuddets hverdag – både før og efter forløbet. Forløbene er derfor også udviklet og tænkt sammen med de pædagogiske læreplaner, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde i børnehusene.

Til alle forløb er der knyttet en forberedelse og forskellige ideer til, hvordan der kan arbejdes videre med forløbet hjemme i børnehuset. Og mange børnehuse har efterhånden udviklet deres egen praksis og måske endda traditioner forbundet med besøgene.

Baggrund

Baggrunden for Kulturstier var en workshop i 2014, der viste, at børnehusenes brug af de lokale kulturinstitutioner var lidt tilfældig, at der manglede en rød tråd og at kulturinstitutionerne havde et stort ønske om, at nå ud til netop børnehusene, men ikke helt vidste hvordan.

Dette blev, sammen med en bevilling fra Uddannelsesudvalget, starten på 2 års løbende udvikling med samskabelsen som metodisk tilgang.

De to års tætte samarbejde betød ikke, at projektet var gennemført. Men derimod at der var skabt et godt fundament og et fælles ønske om at fortsætte med at samarbejde og holde dynamikken i gang.

Derfor blev projektet til det faste tiltag, det er i dag. Og det der holder det i gang er den fortsatte udvikling og løbende justering, som er nødvendig for at holde den samskabende ånd i live.

Kulturstiernes dogmer

I den spæde begyndelse blev nedenstående dogmer udviklet, og det er fortsat dem, Kulturstierne bygger på:

  • Alle børn skal møde de lokale kultur- og naturinstitutioner og aktivt opdage og opleve: musik, billedkunst, kulturhistorie, natur og litteratur.
  • Der skal etableres et struktureret tilbud til dagtilbuddene – og der skal være en rød tråd imellem de tilbud børnene modtager.
  • Øget fagudveksling og videndeling mellem det pædagogiske og kultur- og naturfaglige personale med fokus på dannelsesprocessen.
  • Aktiviteterne skal forankres ved at arbejde med en før-under-efter struktur, som sikrer samspil mellem kultur- og naturinstitutionerne og børnehusene.
  • Der skal eksperimenteres med anderledes læringsrum i børnehusene og kultur- og naturinstitutionerne, og de skal spille sammen med de pædagogiske læreplaner.
  • Børnene involveres og deres evne til at omsætte visuelle, auditive og kulturelle indtryk og udtryk styrkes gennem aktive processer, hvor børnene er deltagere og bliver mødt og udfordret i deres meningsunivers.