Frederikssund Kommunes logo

Arkiver

Lokalhistoriske Arkiver

Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver samler, registrerer og opbevarer materiale med relation til Frederikssund Kommune. Du kan besøge arkiverne og få personlig ekspedition.

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune har arkivalier, fra Frederikssund kommune (før. 1. januar 2007 Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris Kommuner, sognekommuner og købstæder), der har historisk værdi eller tjener som dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retslig betydning for borgere og myndigheder,